Światowy Dzień Poezji. Wiersze Wandy Łomnickiej-Dulak

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji. Święto to ustanowione zostało przez UNESCO jesienią 1999 roku. Jego celem jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

Z tej okazji pragniemy Państwu zaprezentować wiersze autorstwa Wandy Łomnickiej-Dulak, laureatki (I nagroda) Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka – edycja 2015.

SUPLIKACJE POLNE

Panie który stwarzasz chabrowe niebiosa
i miłość w nas zasiewasz płonącą jak maki
jasny promień spojrzenia połóż mi na włosach
strzeż abym nie był nigdy letni i nijaki

Panie który darujesz słońca tarczę złotą
sprawiasz że chleb pachnie zmęczeniem i niebem
daj abym polne hymny zaplatał z ochotą
a wiersze były tylko polan cichym śpiewem

Panie który widzisz ziemi opuszczenie
ruchy matczynych dłoni takie zapomniane
daj ziemi naszej czarnej ponowne rodzenie
a łąka kwietna znowu niech zapachnie sianem

Zachowaj w nas chłopskość szczerość i pokorę
wybaw od lenistwa i braku miłowania
a to co niegodne pokraczne i chore
miraż nowoczesności niechaj nie zasłania

SUPLIKACJE Z DOLINY KOSARZYSK

Danucie Szaflarskiej

Powróć mnie Dobry Boże w krainę dzieciństwa
Gdy byłeś wszystkim: słońcem potokiem i deszczem
Ku łące czerwcowej ciekawymi stopami
Biegłam w uniesieniu- wołając oto jestem.

Znów Czercz zielono-czuły w moich żyłach płynie
I drzew potężne tromy czułe saren oczy
Już las bez śpiewu ptaków jasności gałęzi
Tysiąc strachów dzieciństwa dziś mnie nie zaskoczy.

Na scenie życia – niesie wiatr oklasków echo
Przez bruzdy lat dojrzałych biegnę zawsze bosa
Płyną obłoki marzeń ponad głowy srebność
Błękitem zakwitają dziecięce niebiosa.

Wokoło tyle twarzy a jakby nikogo
W nieskończoność za tęczę odeszły ich cienie
W mych oczach płoną ognie mgielne chusty płyną
Po horyzont istnienia, po gór przemienienie.

SUPLIKACJE PRZEMIJANIA

Panie Który Jesteś po wiek wieków wieki
spraw niech czas mój będzie bliski i daleki
Niech ci co przeminęli trwają wiekuiście
a w nas będzie ich drgnienie Panie Jezu Chryste.

To co przeminęło niech się w myśli wpisze
A czas przeszły przyszłość w łonie ukołysze
bo chociaż trudno jest przemijać i trudno odchodzić
z przemijania prawdziwa nadzieja się rodzi.


* * *
Wanda Łomnicka-Dulak
– poetka, regionalistka, animatorka kultury, autorka widowisk, członkini zespołu redakcyjnego miesięcznika ”Znad Popradu”. Pisze w języku literackim i w gwarze górali nadpopradzkich. Członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Grupy Literackiej „Sądecczyzna”. Debiutowała w 1987 roku, od 1988 r. członkini R.Z.”Dolina Popradu” (jej wiersze wykorzystywane są w programach zespołu, zaś opracowane widowiska zostały nagrodzone m.in. Złotą Ciupagą na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich  w Zakopanem (2011)  i Złotym Sercem na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu (2013).

Autorka wstępów do kilku tomików poetów sądeckich. Jest współorganizatorką cyklicznych imprez poetyckich Wrzosowisko w Piwnicznej (15 edycji) oraz współredaktorem trójjęzycznej antologii wybranych utworów poetów gór Łemków, Słowaków i Polaków W liliowej ciszyTłumaczka z języka łemkowskiego. Wydała słownik gwary górali nadpopradzkich i nadal  gromadzi terminy gwarowe i opisy ich obyczajowości.

Laureatka Nagrody Ministra Kultury i Sztuki im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej (1999), Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2014) przyznanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Nagrody im. ks. prof. B. Kumora w kategorii Sądecki Autor(2013) oraz Nagrody im. Władysława Orkana (2009) i in. Laureatka licznych konkursów poetyckich m.in. Konkurs literacki im. Jana Pocka.
(Opis za www.zlp-krakow.pl)