Spotkanie poświęcone pamięci Profesora Jerzego Bartmińskiego

W imieniu lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Profesora Jana Adamowskiego chcielibyśmy zaprosić Państwa na zebranie poświęcone pamięci Profesora Jerzego Bartmińskiego.

Profesor Jerzy Bartmiński przez wiele lat był członkiem redakcji „Literatury Ludowej” (wydawanej przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze), od lat współpracował z naszym oddziałem PTL, wiele razy uczestniczył gościnnie w naszych spotkaniach jako referent i jako dyskutant.

Zaproszenie do rozmowy o Profesorze Jerzym Bartmińskim przyjęli jego uczniowie, współpracownicy i przyjaciele. Tematem tego spotkania pragniemy uczynić odpowiedź na pytanie: „Za co cenimy Profesora Jerzego Bartmińskiego?”.

Chcielibyśmy zachęcić wszystkich Państwa do podzielenia się podczas tego spotkania swoimi wspomnieniami o Profesorze Bartmińskim.

Zebranie odbędzie się on-line 9 marca 2022 roku w godzinach 17.00-19.00 na platformie  MS Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIwMzM3OWItMzg0MC00YmU4LWJiZDgtMjNlZDQ3YzIyMGE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%2268324dbd-6367-408d-95c4-e66ce2dc89ba%22%7d 

W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania prosimy wysyłać e-maila na adres: mariolate@wp.pl lub bmaksymiukpacek@gmail.com 

W imieniu organizatorów
Jan Adamowski
Mariola Tymochowicz
Beata Maksymiuk-Pacek