„Siewca” w reż. Jerzego Kaliny zdobył statuetkę Złotego Kopernika

Film dokumentalny Belsat TV pt. „Siewca” otrzymał statuetkę Złotego Kopernika na zakończonym Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO. Obraz przywołuje związane z porami roku obyczaje dawnej wsi na pograniczu Podlasia z Białorusią. Bohaterem filmu jest mieszkaniec dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim, Doroteusz Fionik. 

Festiwal odbył się w dniach 22-14 listopada w Muzeum Narodowym w Warszawie. Do tegorocznego konkursu dopuszczono 62 filmy. Film „Siewca” oprócz statuetki otrzymał nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W uzasadnieniu jury festiwalu podkreśliło ogromne znaczenie działalności edukacyjnej głównego bohatera filmu – Doroteusza Fionika i jego żony Elżbiety oraz chęć przekazywania tradycji młodemu pokoleniu białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Wyprodukowany przez Biełsat dokument „Siewca” – pokazuje magiczny świat białoruskiej ludowości. W białoruskim raju utraconym kosiarze ubrani w wyszywane koszule ścinają zboże, a śpiew kobiet zbierających snopki niesie się po polach. To miejsce, w którym czas podlega tylko Bogu i przyrodzie, praca jest modlitwą, a święto obrzędem. Reżyserowi Biełsatu Jerzemu Kalinie udało się odnaleźć ten dawno zaginiony, a być może nigdy nie istniejący świat w jednej z podlaskich wiosek.

Autor dokumentu Jerzy Kalina – pracownik białostockiego oddziału TVP i Biełsatu podkreśla, że film pokazuje uniwersalne wartości zrozumiałe dla ludzi na całym świecie — miłość głównego bohatera do rodzimej kultury, którą usiłuje zasiać wśród członków swojej rodziny i innych ludzi. Film opowiada o niezwykłym mieszkańcu Podlasia Doroteuszu Fioniku, który kiedyś postanowił sobie, że będzie żył tak jak jego przodkowie

Bohaterem filmu jest mieszkaniec dzielnicy Studziwody w Bielsku Podlaskim, Doroteusz Fionik. Białorusin, obywatel Polski z dziada pradziada, absolwent prawosławnego seminarium duchownego i czynny psalmista. Założyciel Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach (baza materialna składa się z tradycyjnej zagrody podlaskiej będącej wcześniej własnością jego dziadków odrestaurowanej przez bohatera, oraz domu mieszczańskiego uratowanego przed wyburzeniem), redaktor pisma etnograficznego „Bielski gościniec”, autor książek o historii regionu.

Założył zespół autentycznego folkloru podlaskiego „Żemerwa” prowadzony przez jego siostrę Annę Fionik, organizuje cykliczne imprezy etnograficzno-folklorystyczne w województwie podlaskim z udziałem zespołów folklorystycznych z Podlasia i białoruskiego Polesia. Podczas ekspedycji etnograficznych na tym obszarze zapisuje autentyczny folklor, wydaje płyty z zapomnianymi pieśniami.

Jest też rolnikiem, z pomocą rodziny w tradycyjny sposób prowadzi kilkuhektarowe gospodarstwo. Zboże młóci cepem, kosi sierpem i kosą. Sieje własnymi rękami. Jednak za najważniejszą swoją powinność uważa propagowanie kultury duchowej i materialnej podlaskich Białorusinów, by wzorem ewangelicznego siewcy, te ziarna „padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny”. Mt 13,8.

Film dokumentalny pt. „Siewca”, reż. Jerzy Kalina, czas: 52 min., TVP Białystok dla Belsat 2014 r.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl/ www.youtube.com