Ryterska Akademia Muzyki i Tańca

Skąd wzięła się nazwa Górale Czarni? Czym różnią się od Podhalańskich, Żywieckich Szczawnickich czy Śląskich? Jak tańczyli i śpiewali potomkowie górali zamieszkujących nad Popradem? Na jakich instrumentach grali? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą uczestnicy projektu „Ryterska Akademia Muzyki i Tańca”, który już wkrótce zrealizowany zostanie w gminie Rytro.

Miłość do małych ojczyzn to w dzisiejszych czasach pojęcie niezwykle modne. O to, by nie była to jedynie chwilowa moda postanowili zadbać autorzy zwycięskich projektów I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego z obszaru kultury. Jednym z projektów, który otrzymał dofinansowanie jest „Ryterska Akademia Muzyki i Tańca”.

Akademia prowadzić będzie naukę gry na skrzypcach i basach ¾ – instrumentach tradycyjnych dla regionu Beskidu Sadeckiego, Doliny Wielkiej Roztoki i Popradu. Uczestnicy wezmą również udział w zajęciach etnograficznych z tańca i śpiewu. Będzie to doskonały sposób na poznanie lokalnych form tradycyjnego muzykowania i bliższego poznania dziedzictwa kulturowe regionu.

Kultura z jednej strony sprawia, że życie jest piękniejsze i bogatsze, z drugiej zmusza nas do stawiania trudnych pytań i szukania na nie odpowiedzi. Przede wszystkim jednak kształtuje tożsamość i jest źródłem naszego dziedzictwa. Cieszę się, że właśnie do budowania lokalnej tożsamości nawiązują kulturalne projekty wybrane przez Małopolan w ramach Budżetu Obywatelskiego – mówi Leszek Zegzda z zarządu Województwa Małopolskiego.

Gmina Rytro położona jest w centrum Beskidu Sądeckiego, w Dolinie Wielkiej Roztoki i Popradu. Posiada bogate tradycje kulturowe. Na obszarze tym zamieszkują potomkowie górali nadpopradzkich, zwanych Czarnymi Góralami – wyjątkowa grupa etniczna.

Jak piszą na swoich stronach pomysłodawcy projektu „pomimo bogatej tradycji naszego regionu przeprowadzone analizy wykazały potrzebę wzbogacenia oferty kulturalnej, szczególnie dla najmłodszego pokolenia. Pomimo bogatej spuścizny kulturowej brakuje zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kulturalnych, brakuje inicjatyw i działań w oparciu o które można budować tradycję młodego pokolenia. Przyczyną  jest niska świadomość i wrażliwość społeczna. Przełomem na ten stan ma być proponowany projekt”.

Działania projektowe skierowane będą do dzieci i młodzieży w wieku 5 -15 lat. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez praktyków i znawców dziedzictwa przodków.

Warsztaty Ryterskiej Akademii Muzyki i Tańca odbywać się będą w budynku miejscowej szkoły.

W ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zostanie zrealizowanych 46 zadań. Budżet Obywatelski to w sumie 6 mln zł – po 1 mln zł dla każdego subregionu. Ryterska Akademia Muzyki i Tańca otrzymała wsparcie na kwotę 57 000,00 zł.

* Foto: www.rytro.pl

Źródło: www.malopolska.pl / www.rytro.pl