Ruszył Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego!

„Dziedzictwo kulturowe jest nieodzownym elementem europejskiego sposobu życia. Określa, kim jesteśmy i tworzy poczucie przynależności” – powiedział Tibor Navracsics, komisarz UE do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, oficjalnie inaugurując obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 r. Inauguracja ERDK2018 miała miejsce podczas Europejskiego Forum Kultury, odbywającym się 7-8 grudnia w Mediolanie.

W sektorze dziedzictwa kulturowego zatrudnienie znajduje dziś ponad 300 tys. osób w całej Unii Europejskiej, a 7,8 mln europejskich miejsc pracy – na przykład w turystyce czy budownictwie – jest z  nim pośrednio związanych. Celem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego –  ogólnoeuropejskiej kampanii zainicjowanej przez Unię Europejską – jest poszerzanie wiedzy o  społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego. W całej Europie, w tym w Polsce, odbędą się z tej okazji tysiące wydarzeń i projektów dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

Organizacja ERDK 2018 opiera się na współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich i  lokalnych władz z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynatorem działań związanych z ERDK 2018 w Polsce jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Dziedzictwo kulturowe to temat, o którym warto rozmawiać. Według opublikowanego 7  grudnia badania Eurobarometru (http://bit.ly/2BRcama) 8 na 10 Europejczyków uważa, że  dziedzictwo kulturowe ma znaczenie nie tylko dla nich, ale także dla ich społeczności, regionu, państwa i całej Unii Europejskiej. Ponad 70% Europejczyków zgadza się też ze stwierdzeniem, że dziedzictwo kulturowe może przyczynić się do poprawy jakości ich życia. Badanie to wykazało, że zdaniem 9 z 10 osób dziedzictwo kulturowe powinno być przedmiotem nauczania w szkołach. Trzy czwarte Europejczyków uważa, że to przede wszystkim państwa członkowskie i UE powinny przeznaczać więcej środków na ochronę tego dziedzictwa.

Międzynarodowe Centrum Kultury ma bogate plany związane z ERDK2018. W ramach roku zostanie zrealizowany szereg projektów o charakterze badawczym, edukacyjnym oraz informacyjnym. W programie jest między innymi kampania promocyjno-edukacyjna na ulicach miast, cykl otwartych dla publiczności seminariów w całej Polsce na temat społecznego i  gospodarczego potencjału dziedzictwa, książka dla dzieci o dziedzictwie, konkursy dla dzieci i dorosłych, a także konferencja ekspercka na temat Europejskiego Znaku Dziedzictwa. Również tegoroczne Europejskie i Małopolskie Dni Dziedzictwa odbędą się pod patronatem ERDK2018.

Koordynatorzy Roku  serdecznie zachęcają organizacje i  instytucje realizujące w 2018 roku projekty związane z tematyką dziedzictwa do ubiegania się o  oficjalny patronat ERDK2018. Więcej informacji  i  wniosek można znaleźć tutaj: mck.krakow.pl/patronat-erdk-2018.

Więcej informacji o Roku można znaleźć na stronie: www.erdk2018.pl oraz w  mediach społecznościowych Facebook.com/ERDK2018

Źródło: www.nid.pl