Przyznano nagrody im. Oskara Kolberga

Julia Okoń, fot. Paweł Królikowski

Julia Okoń
śpiewaczka z Rudy Solskiej
fot. Paweł Królikowski

Nagrody przyznawane są od roku 1974 artystom ludowym polskim i reprezentującym mniejszości narodowe zamieszkałe w Polsce, tworzącym w dziedzinach plastyki, folkloru muzyczno-tanecznego, literatury ludowej; zespołom folklorystycznym i kapelom ludowym; naukowcom, badaczom i animatorom kultury ludowej działającym w kraju i za granicą.

Nagroda przyznawana jest przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze (Oddział Muzeum Wsi Radomskiej), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundację "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieł. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje patronat i jest głównym fundatorem nagród i wyróżnień honorowych.

Uroczystość wręczenia nagród odbywa się jesienią w Zamku Królewskim w Warszawie.

Laureatami tegorocznej XXXIV edycja Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”
zostali:

W kategorii plastyka, folklor muzyczny, śpiew, taniec

Stanisława Dawid – tkaczka, wykonawczyni plastyki obrzędowej dekoracyjnej, wycinanek (Strzałki, Kurpie)

Jan Bojko – rzeźbiarz (Jaworzynka, Beskid Śląski)

Julia Okoń – (Ruda Solska, Lubelskie)

Franciszek Racis – skrzypek solista, śpiewak i tancerz (Jasionowo, Suwalszczyzna)

Władysław Trebunia-Tutka – artysta i muzyk podhalański (Biały Dunajec, Podhale)

Literatura ludowa

Janina Radomska (Lubelskie).

Kapele ludowe

Kapela Ludowa „Bukowianie” (Bukowsko, Podkarpackie).

Naukowcy, badacze, popularyzatorzy

Dr Krzysztof Ruszel – etnograf, badacz kultury ludowej w Rzeszowskiem

Józef Murawski – animator, twórca ludowy w dziedzinie folkloru muzycznego, tanecznego i obrzędowości na obszarze kulturowego pogranicza polsko-litewskiego (Szypliszki, Suwalszczyzna).

Zespoły Folklorystyczne

Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny”

Zespół Ludowy z Godziszowa – Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie.

Nagrodę honorową otrzymało Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku.

TESTTT