Projekt Agroarte – promocja aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – twórczość ludowa i rzemiosło artystyczne

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Agroarte – promocja aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – twórczość ludowa i rzemiosło artystyczne – edycja 1”, organizowanego przez magazyn Purpose – przedsiębiorczość w kulturze.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i skierowany jest do twórców ludowych powiatu łowickiego oraz wszystkich osób posiadających umiejętności kreatywne, chcących podnosić swoje kwalifikacje i rozwijać własną działalność.

Celem projektu jest wypromowanie aktywności zawodowej w obszarze twórczości ludowej
i rękodzielnictwa oraz poprawa zdolności do zatrudnienia mieszkańców powiatu łowickiego.

W ramach kompleksowych działań przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie połączone z warsztatami
z zakresu: przedsiębiorczości, Europejskich i światowych trendów w wzornictwie oraz eco designu.

Osoby biorące udział w projekcie będą mogły skorzystać z indywidualnego doradztwa ekspertów obejmującego przygotowanie portfolio, które zostaną umieszczone na stronie www projektu. Zostaną podjęte działania promujące twórczość artystów ludowych wśród firm z sektora wzornictwa przemysłowego, agroturystyki i turystyki kulturowej.

Projekt zakończy się w kwietniu 2009 roku, jego efektem będzie baza twórców powiatu łowickiego gotowych do współpracy z przemysłem a tym samym do mobilności zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie zainteresowane osoby posiadające zdolności twórcze.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa wystarczy wypełnić formularz na stronie www.agroarte.pl.

Rekrutacja będzie trwać do 14.01.2009 roku, o udziale w projekcie decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń.

TESTTT