Poznań. Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Naukowa „Tabu w oku szeroko otwartym”.

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt poinformować,
że w dniach 08-10 grudnia 2009 r. odbędzie się Międzynarodowa Slawistyczna
Konferencja Naukowa Tabu w oku szeroko otwartym.

Pomysłodawcą i organizatorem konferencji jest Instytut Filologii Słowiańskiej.

Konferencja poświęcona jest tematyce tabu w literaturach, kulturach, folklorze oraz językach krajów
słowiańskich i bałkańskich. Tabu pełni ważną rolę w rozwoju komunikacji międzykulturowej, bowiem do
jego podstawowych funkcji należy podtrzymanie ciągłości i integralności każdej z kultur.

Współczesność sprzyja mnożeniu różnego rodzaju tabu, które często uniemożliwia rozwiązanie wielu
komunikacyjnych problemów. Dlatego w ramach konferencji będą podejmowane między innymi jakże aktualne
problemy: Czy kultura Bałkanów sprzyja podtrzymywaniu tabu, czy przekraczaniu jego granic? W jaki
sposób łamanie tabu przyczynia się do kształtowania kultury? Jak traktujemy tabu napotykane
w słowiańskich kulturach i narodach? Czy jesteśmy w stanie je rozpoznać i uszanować?

W konferencji wezmą udział autorytety naukowe z krajowych oraz zagranicznych ośrodków badawczych –
Albanii, Bośni, Bułgarii, Chorwacji, Serbii, Macedonii, Słowenii, Węgier oraz Niemiec. Są to osoby
biorące czynny udział w życiu naukowym, artystycznym, a nierzadko politycznym w swoich krajach.

Konferencji TABU W OKU SZEROKO OTWARTYM będzie towarzyszyć szereg wydarzeń kulturalnych, w tym m. in.:
wystawy, koncerty oraz pokaz filmów.

KulturaLudowa.pl sprawuje patronat medialy nad konferencją.

Szczegóły i program konferencji na: www.konferencjatabu.wordpress.com