Polskie Radio zaprasza do udziału w Konkursie Muzyki Folkowej „Nowa Tradycja” 2013

Do 23 marca br. wykonawcy muzyki folkowej mogą przesyłać zgłoszenia do udziału w Konkursie "Nowa Tradycja" 2013. Jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas XVI Festiwalu Folkowego Polskiego Radia "Nowa Tradycja", który odbędzie się w dniach 16-19 maja, w Studiu Koncertowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Polskie Radio S.A., Radiowe Centrum Kultury Ludowej, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, z dopiskiem "Nowa Tradycja" lub na adres e-mailowy: nowatradycja2@polskieradio.pl.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin konkursu można pobrać ze strony polskieradio.pl/nowatradycja.

Celem konkursu jest promocja polskiej muzyki opartej na tradycyjnych źródłach, wykorzystującej nowe opracowania bliskie uchu współczesnego słuchacza. Mogą wziąć w nim udział wykonawcy działający na terytorium Polski – zespoły (do 7 osób) lub soliści, których program będzie zawierał co najmniej trzy utwory inspirowane polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości etnicznych zamieszkujących Polskę.

Oceniany będzie repertuar, poziom wykonania, wartość opracowania muzyki i układ programu pod kątem różnorodności stylistycznej interpretacji muzyki tradycyjnej, od rekonstrukcji przez folk, jazz, po muzykę pop i elektroniczną.

Na podstawie nagrań demo oraz formularzy zgłoszeniowych dziennikarze Radiowego Centrum Kultury Ludowej zdecydują, kto weźmie udział w konkursie. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani, zostaną o tym powiadomieni do 12 kwietnia br.

Prezentacje konkursowe potrwają od 17 do 18 maja. Będą oceniane przez jury złożone z muzyków i dziennikarzy muzycznych, powołane przez Zarząd Polskiego Radia S.A. Koncert laureatów odbędzie się ostatniego festiwalowego dnia – 19 maja.

TESTTT