„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłaszają I Edycję Konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi,
dziedzictwa kulturowego, jak również wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

• Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nie należące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

• Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, zbiory zdjęć, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła konkursowa wyłoni dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. pln brutto.

Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar. Termin nadsyłania prac mija 30.06.2009 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl, oraz są dostępne w wersji papierowej w siedzibie Fundacji. Informacji na temat konkursu udziela pani Karolina Witeska: e-mail: kwiteska@fdpa.org.pl; tel. 022 864 03 90; fax 022 864 03 61

Organizator Konkursu:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Partner Konkursu:

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Patroni medialni Konkursu:

Encyklopedia Regionów Media Regionalne Witryna Wiejska KulturaLudowa.pl

TESTTT