Polska członkiem Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

Podczas 7. posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która miała miejsce w dniach 4-6 czerwca 2018 r., wybrano nowych przedstawicieli Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Polska jest jednym z 12 nowych członków.

Wybór Polski na członka Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO to kolejny sukces naszego kraju na forum UNESCO. Po czteroletniej kadencji w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO i profesjonalnej organizacji 41. Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie w 2017 r., Polska otrzyma mandat do podjęcia działań na rzecz ochrony dziedzictwa niematerialnego na forum międzynarodowym.

W grupie państw kandydujących do komitetu z regionu Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się: Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Rumunia, Słowacja oraz Macedonia. Obok Polski do Komitetu weszły także Holandia, Kamerun, Dżibuti, Togo, Kuwejt, Jamajka, Azerbejdżan, Chiny, Japonia, Sri Lanka, Kazachstan.

Podczas 7. posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji Komitet opuściły następujące kraje: Turcja, Węgry, Bułgaria, Saint Lucia, Afganistan, Indie, Mongolia, Korea, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Etiopia, Algieria.

Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego składa się z przedstawicieli 24 państw-stron, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 4 lat; wymiana połowy składu Komitetu następuje co 2 lata. Do najważniejszych zadań Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO zalicza się m.in. analizę wniosków o wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości oraz sprawozdań przedstawianych przez państwa-strony konwencji UNESCO z 2003 r.

Prezentacja polskiego dziedzictwa niematerialnego

fot. www.nid.pl

fot. www.nid.pl

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego 4 czerwca 2018 roku została otwarta wystawa pt. „Polskie dziedzictwo niematerialne”.

Na 30 planszach zostały zaprezentowane zjawiska wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, dodatkowo uzupełnione o zdjęcia archiwalne podhalańskich dudziarzy i  biskupian w strojach regionalnych.  Wystawie towarzyszyły pokazy na żywo sposobu wytwarzania krakowskiej koronki klockowej, wyszywania haftu kaszubskiego z Żukowa oraz wyrobu drewnianych zabawek ze Stryszawy.

Całość dopełniły występy dudziarzy z Podhala i Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i okolic. Wszyscy zaprezentowali się w pięknych, regionalnych strojach.

Wystawa i towarzyszące jej pokazy w siedzibie UNESCO mają  charakter wyjątkowy, ponieważ od momentu powstania Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, polskie dziedzictwo niematerialne nie gościło jeszcze w murach tej zacnej instytucji.

Wystawa została zorganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UNESCO w Paryżu, przy wsparciu finansowym MKiDN.

Źródło: www.mkidn.gov.pl / www.nid.pl

* Zdjęcie główne: fot. www.mkidn.gov.pl