Polesie w dawnych fotografiach

W Białymstoku można oglądać niezwykłą wystawę zatytułowaną “POLESIA CZAR. Fotografie Izaaka Sierbowa z wypraw etnograficznych z 1911­-1912”. 

Prezentowana w białostockim Ratuszu – głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku od 19 grudnia 2015 r. do 28 lutego 2016 r. wystawa, przedstawia spuściznę fotograficzną wybitnego białoruskiego etnografa Izaaka Abramowicza Sierbowa (1871­1943), przechowywaną w zbiorach Narodowego Muzeum Historycznego Republiki Białoruś. Obecnie znanych jest około 600 prac jego autorstwa, z czego 154 znajduje się w zbiorach muzealnych, pozostałe ­ w bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego.

Podstawę niniejszej wystawy stanowią zdjęcia miejscowości, w których Sierbow przebywał w czasie swoich etnograficznych wycieczek latem i zimą 1911 roku oraz latem 1912 roku. Zdjęciom towarzyszą cytaty z opublikowanych prac etnografa ­ „Wyprawy na Polesie w 1911 i 1912 roku” (1914) oraz „Białorusini­Sakuni” (1915). Czytając je, odnosimy wrażenie, jakbyśmy rozmawiali z autorem zdjęć, słyszymy jego argumenty dotyczące tego czy innego zjawiska, słuchamy ciekawych historii, które przydarzyły mu się w czasie wypraw oraz bezpośrednio przy robieniu zdjęć.

Wystawa obejmuje także pojedyncze fotografie, które Sierbow wykonał między 1913 a 1914 rokiem i w latach dwudziestych. Na wystawie prezentowane są oryginalne bromosrebrowe odbitki fotograficzne, wykonane przez autora ze szklanych negatywów metodą kontaktowej fotolitografii. Oryginalne zdjęcia zostały zrobione za pomocą przenośnego aparatu fotograficznego „Kodak”.

W historii etnografii i fotografii Białorusi, Izaak Sierbow uznawany jest za pierwszego fotografa-dokumentalistę Polesia. Jego zdjęcia odzwierciedlają tradycyjną kulturę regionów historycznych i etnograficznych zachodniej i wschodniej części Polesia, jak również południowo­wschodniej części Środkowej Białorusi. Prezentują szeroką paletę wizualnej informacji o wyglądzie ówczesnych Białorusinów, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy obszarów wiejskich i

tradycyjnych zajęć rolników.

Kuratorem wystawy jest Nadzieja Sawczenko – pracownik Narodowego Muzeum Historycznego

Republiki Białoruś w Mińsku.