Podlaskie zbiory cyfrowe

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał z ministerstwa kultury dotację na digitalizację niezwykle cennych, regionalnych zbiorów dotyczących kultury tradycyjnej i kultury ludowej.

W ramach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura Cyfrowa” WOAK w Białymstoku pozyskał dotację na działanie „Podlaskie zbiory cyfrowe” z zakresu digitalizacji w kwocie 188 000 zł.

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Bardzo cieszy nas wynik konkursu, bo dzięki temu WOAK będzie mógł  zdigitalizować i bezpłatnie udostępnić blisko 200 tys. obiektów analogowych należących do zasobów naszych oraz Książnicy Podlaskiejinformuje Cezary Mielko, dyrektor WOAK.

W ramach zadania planowane jest zdigitalizowanie i upowszechnienie niezwykle cennych, regionalnych zbiorów dotyczących kultury tradycyjnej i kultury ludowej, między innymi nagrań dźwiękowych, filmów, zdjęć, materiałów z festiwali, przeglądów, koncertów i wydarzeń kulturalnych, a także wartościowych zasobów bibliotecznych i wydawniczych województwa podlaskiego.

* * *
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku powstał w 1957 r. Jako jedna z najstarszych i najistotniejszych instytucji funkcjonujących na terenie północno-wschodniej Polski bierze na siebie zadanie kontynuowania i inicjowania działań w zakresie kultury. Stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom mieszkańców województwa podlaskiego, wciąż wzbogacając swoja ofertę o nowe projekty. WOAK wnosi ogromny wkład w ożywianie życia kulturalnego Podlasia i angażuje się w ochronę dóbr jego dziedzictwa.

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Białymstoku

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Białymstoku

Źródło: www.woak.bialystok.pl