Podkarpackie. Wręczono nagrody za upowszechnianie i ochronę kultury

28 czerwca 2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wśród nagrodzonych m.in. zespoły ludowe oraz osoby zajmujące się pielęgnowaniem i kultywowaniem regionalnych tradycji.

Podczas gali, nagrody indywidualne i zbiorowe dla twórców i animatorów kultury, wręczali laureatom wicemarszałkowie Bogdan Romaniuk i Maria Kurowska oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

Wśród laureatów nagród indywidualnych za całokształt działalności artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 2016 rok znaleźli się:

Józef Sroka – plastyk, scenograf, który obchodzi 35-lecie pracy twórczej, a 28 rok współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Racławice” działającym  w strukturach Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach. Znany z realizacji wielu autorskich projektów scenograficznych dla koncertującego w kraju i za granią ZPiT „Racławice” oraz Ewa Sęk – Dyrektor Katolickiego Domu Kultury „ARKA” w Racławicach, choreograf i kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”.W 1986 roku założyła i prowadzi Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, który bardzo szybko stał się wizytówką Gminy Nisko w kraju i za granicą plasując się na czołowych miejscach w konkursach, konfrontacjach, przeglądach tanecznych.

Laureaci nagród indywidualnych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury to m.in.

Pan Marek Zaremba – choreograf z kat. „S” w zakresie tańca ludowego. W bieżącym roku obchodzi 50-lecie działalności artystycznej i 40-lecie pracy zawodowej związanej z prowadzeniem Zespołów Pieśni i Tańca: „Mali Lasowiacy” i „Lasowiacy” reprezentant Polski na festiwalach w świecie po przyznaniu przez Polską Sekcję C.I.O.F.F. Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Festiwali i Sztuki Ludowej Certyfikatu w 2013 r.

Agnieszka Rup – animator kultury . Współpracuje z Zespołem Pieśni i Tańca „Racławice” od 1988 roku, początkowo jako tancerka, a następnie w latach 1994 – 2005 jako instruktor tańca i choreograf. Ma na swoim koncie autorskie opracowania 10 widowisk opartych m.in. na motywach baśni, patriotyzmie i bohaterskich postawach Polaków, w których ukazuje piękno muzyki słowiańskiej i tradycyjnych narodowych układów tanecznych. Widowiska realizuje szczególnie dla młodych widzów celem dostarczenia dobrej zabawy, zamysłem równoczesnego pobudzania do osobistego rozwoju twórczego i chęci poznawania własnej kultury i kultury innych narodów.

Nagrodę za całokształt działalności na rzecz upowszechniania i pielęgnowania regionalnego folkloru przyznano Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Markowianie”. Zespół powstał w Markowej w 1977 roku pod kierunkiem Pana Henryka Czarnka. Główny repertuar stanowią tańce rzeszowskie, lasowiackie i markowskie. Za unikatowość, autentyczność i pielęgnowanie tradycji zdobył prestiżowe nagrody i wysokie lokaty, w tym: Główną Nagrodę w kategorii Zespołów Tradycyjnych „Łowicki Pasiak” na Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych w Łowiczu w 2011 roku i I. miejsce w kategorii zespołów autentycznych na X Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Autentycznych Wsi Polskiej w Kielcach w 2015 roku.

Laureaci nagród zbiorowych za szczególne osiągnięcia:

Zespół Pieśni i Tańca „Wiercany” – nagrodzony za działalność artystyczną na rzecz kultywowania regionalnego folkloru. Funkcjonuje w Wiercanach od 2000 roku pod kierownictwem Pani Joanny Kozubowskiej, która jako choreograf czuwa nad każdym tanecznym krokiem prowadzonych grup. Zespół bierze udział w wojewódzkich przeglądach folklorystycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wyróżniony Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w 2015 roku.

Zespół Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” Uniwersytetu Rzeszowskiego . Od 1975 roku prezentuje piękno polskich tańców narodowych i regionalnych. Zespół poprzez udział w prestiżowych wydarzeniach kulturalnych promuje województwo podkarpackie  w kraju i za granicą.

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dolanie” z Gniewczyny Trynieckiej – nagrodzony za twórczość artystyczną na rzecz pielęgnowania wartości tekstów pieśni ludowych. „Dolanie” to zespół rodzinny, a jego trzon od początku tworzyły rodziny Niemców, Szozdów i Koniecznych. Kierownikiem Zespołu jest Pani Zofia Sokół. Od 35 lat zespół z młodzieńczą pasją i ogromnym zaangażowaniem pielęgnuje tradycje polskiej kultury ludowej w naszym regionie. Artyści śpiewają pieśni żniwne, dożynkowe, kolędy i pastorałki cenne pod względem etnograficznym.

Zespół Ludowy „Lubatowianie” z Lubatowej – nagrodę otrzymał za działalność na rzecz upowszechniania i ochrony kultury. Zespół założony w 1977 roku, ma charakter wielopokoleniowy, a jego skład tworzą trzy grupy: taneczna, śpiewacza i kapela, w której jeden z muzyków gra na stuletnich skrzypcach wiedeńskich. Program artystyczny opierają wyłącznie na autentycznym folklorze Podkarpacia, prezentując tradycje i obyczaje mieszkańców wsi Lubatowa. Solista zespołu otrzymał I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Folkloru Polskiego „Sabałowe bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej w 2014 roku. Absolutnym odkryciem jest grupa dziecięca „Mali Lubatowianie”, która odniosła sukces artystyczny, zdobywając II miejsce w kategorii Duży-Mały na 46. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2012 roku. Uhonorowany nagrodą okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt pracy artystycznej w 2010 roku.

* Na zdjęciu: Laureaci nagród zbiorowych za szczególne osiągnięcia, fot. www.kultura.wrotapodkarpackie.pl

Źródło: www.kultura.wrotapodkarpackie.pl / Danuta Magoń-Opalińska