Podegrodzie. Pastuszkowe kolędowanie

Pasterze z Istebnej podczas Pastuszkowego Kolędowania, fot. www.mcksokol.pl

Pasterze z Istebnej podczas Pastuszkowego Kolędowania
fot. www.mcksokol.pl

W dniach 6-7 lutego 2010 roku, na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu odbędzie się już po raz trzynasty PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE – Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych.

PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE jest konkursem, w którym bierze udział ok. 30 najlepszych grup kolędniczych zakwalifikowanych na powiatowych i regionalnych przeglądach odbywających się na terenie całego kraju.

Celem Spotkań jest ochrona ludowej tradycji kolędowania, jej upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży oraz ukazanie zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych jako ważnego elementu tożsamości kulturowej tradycyjnej społeczności wiejskiej.

Jak co roku PASTUSZKOWEMU KOLĘDOWANIU towarzyszyć będą spotkania warsztatowe członków Komisji Artystycznej z animatorami kultury, kierownikami i opiekunami grup kolędniczych, chcącymi doskonalić swoje umiejętności na przykładzie najlepszych, różnorodnych grup zakwalifikowanych przez komisje konkursowe powiatowych, regionalnych i wojewódzkich przeglądów.

Stwarzają one możliwość wymiany doświadczeń, skorzystania z porad i konsultacji specjalistów w dziedzinie obrzędowości bożonarodzeniowej i noworocznej.

Współorganizatorem Spotkań jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.