Olenderska nowość wydawnicza

Nakładem wydawnictwa Muzeum Etnograficznego w Toruniu ukazała się książka Michała Targowskiego „Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku”. To kolejna pozycja dotycząca problematyki olenderskiej w ofercie wydawniczej Muzeum.

Tematyka osadnictwa olenderskiego w ostatnich latach stała się jednym z priorytetów badawczych Muzeum Etnograficznego w Toruniu – pisze w przedmowie dyrektor Muzeum dr Hubert Czachowski. Wydaliśmy dwie książki Macieja Prarata „Gdzie Olędrzy mieszkali… Z badań nad drewnianymi zagrodami na Nizinie Sartowicko-Nowskiej” (2009) oraz „Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska” (2012). Kilka lat później udało się nam przetłumaczyć z angielskiego i wydać podstawową monografię na temat historii menonitów, którzy byli prekursorami olenderskiego osadnictwa. Była to książka Petera J. Klassena „Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w.” (2016).

Tym razem tematem publikacji jest historia olendrów w okolicach Wielkiej Nieszawki, a więc miejsca, w którym w 2018 r. powstał Olenderski Park Etnograficzny. Autor przeanalizował takie źródła historyczne, jak oryginały i odpisy kontraktów dzierżawczych, księgi sądowe, wilkierze, korespondencję ze starostami czy pokwitowania uiszczanych opłat, docierając do bardzo cennych informacji na temat codzienności olendrów, ewangelików i menonitów z Małej i Wielkiej Nieszawki, Rudaku, Stawek, Kozieńca, Koziboru czy Duliniewa.

fot. A. Zakrzewski

Michał Targowski jest doktorem historii, wykładowcą na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od lat bada i popularyzuje zagadnienia związane z osadnictwem olenderskim i dziejami menonitów w Dolinie Wisły. Interesuje się również historią Torunia i Pomorza. Laureat Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Nagrody Prezydenta Miasta Torunia w kategorii „Człowiek kultury”. Udziela się społecznie w Towarzystwie Miłośników Torunia, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, Mennonitischer Geschichtsverein oraz Fundacji „Dorotkowo”.

Książka dostępna jest w sprzedaży stacjonarnej w kasach Muzeum w Toruniu i w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. Kupić można ją również za pośrednictwem strony: http://etnomuzeum.pl/wydawnictwa