Nowy Sącz. Wystawa “Teatr Bogu i Sobie – Rok Obrzędowy Na Sądecczyźnie”

Na atrakcyjną, ciekawie zaaranżowaną wystawę “Teatr Bogu i Sobie – Rok
Obrzędowy Na Sądecczyźnie” przybliżającą coroczną religijną obrzędowość mieszkańców tego regionu (rzymskich katolików, grekokatolików i prawosławnych)
zaprasza Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Wystawa prezentowana jest w
Galerii Dawna Synagoga w Nowym Sączu do 19 kwietnia 2009 r.

Pielgrzymka na Górę Jawor, fot. www.muzeum.sacz.pl

Pielgrzymka na Górę Jawor
fot. www.muzeum.sacz.pl

Wspólne przeżywanie misterium religijnego zawsze ma charakter teatralny. Ten teatr skierowany jest ku mocom nadprzyrodzonym i równocześnie ku innym uczestnikom obrzędu, którzy pełnią zarazem role aktora, reżysera i widza.

Roczny cykl słoneczny, zmieniające się pory roku wyznaczały rytm życia ludzkiego i rytm przynoszących niezwykłość świąt, uroczystości, rytuałów i obrzędów. Wystawa przybliża coroczną powtarzalność obrzędów na Ziemi Sądeckiej, przede wszystkim u Polaków i Rusinów.

Dawne obchody i rytuały pokazane są za pomocą rekwizytów, tekstów, zdjęć archiwalnych i współczesnych oraz filmów.

Autorzy:
Joanna Hołda – scenariusz
Piotr Droździk – fotografie i reprodukcje
Jacek Kurzeja – materiał filmowy
Anna Mokrzycka – aranżacja plastyczna wystawy
Magdalena Kroh, Maria Brylak-Załuska – konsultacja

Obiekty i archiwalia prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów:
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie; Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie; Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej; Muzeum Okręgowego w Tarnowie; parafii p.w. Niepokalanego Serca N.M.P. w Marcinkowicach; archiwum Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” w Legnicy; Cechu Światła w Ptaszkowej; Stowarzyszenia Kobiet Wsi Kobylanka; Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Źródło: www.muzeum.sacz.pl