Nowy numer „Twórczości Ludowej”

Ukazał się nowy numer czasopisma „Twórczość Ludowa” nr 1-2 2016 r.

Kwartalnik wydawany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych  to jedyne pismo o zasięgu ogólnopolskim w całości poświęcone współczesnej twórczości ludowej, jej osiągnięciom i problemom.

Pismo porusza problemy nurtujące środowisko, ukazuje złożoność i unikalne piękno polskiego dziedzictwa kulturowy ludowej, popularyzując je we wszystkich przejawach. Autorami publikowanych tekstów są wybitni naukowcy ze środowisk akademickich z całego kraju, etnografowie, socjologowie, kulturoznawcy, poloniści, muzykolodzy, folkloryści, regionaliści, sami twórcy ludowi, pracownicy regionalnych instytucji kultury, a także pasjonaci i osoby zainteresowane tą problematyką.

Ukazujące się od 1986 roku ogólnopolskie czasopismo „Twórczość Ludowa” wydawane jest w tradycyjnej formie jako kwartalnik (od trzech lat w postaci dwóch podwójnych numerów w roku, a 2011 jednego – poczwórnego numeru). Pismo powstało na bazie wydawanego od 1971 r. „Biuletynu Informacyjnego”. Redaguje je nieetatowe Kolegium Redakcyjne, od 2005 roku pracujące pod kierunkiem Redaktora Naczelnego prof. Jana Adamowskiego (przewodniczącego Rady Naukowej STL).

Szczegóły, informacje, zamówienia na www.zgstl.pl/wydawnictwa/tworczosc-ludowa

W najnowszym numerze.:

 • Andrzej Sar, 50 lat Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

SZKICE I OPRACOWANIA

 • Piotr Dahlig, Instrument i dźwięk – profile badawcze w Polsce
  Sylwia Stachyra, Tradycyjne i współczesne ogrodzenia domostw (na przykładzie
  Bychawy i okolic)

Z ARCHIWUM FOLKLORU

 • Dominik Zimny, Tradycje Bożego Narodzenia w relacjach mieszkańców południowo-
  -wschodniego Podlasia. Wieczerza wigilijna, pasterka, kolędy i kolędowanie

SYLWETKI

 • Paweł Onochin, Członkowie STL – laureaci nagrody im. Oskara Kolberga
  w 2016 roku

SAMI O SOBIE

 • Jan Król, Z moich dróg do Ojczyzny

BADACZE KULTURY

 • Jacek Bednarski, Ryszard Vorbrich, Prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

PRZEDSTAWIAMY INSTYTUCJE

 • Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra, Krzysztof Wiśniewski, Muzeum Wsi Lubelskiej
  w Lublinie – spacerować, zwiedzać czy studiować?

Z KLASYKI LITERATURY CHŁOPSKIEJ

 • Donat Niewiadomski, Jan Myjak-Myjkowski (1849–1927)

PROZA

 • Waleria Prochownik, Wyrodny syn
 • Stanisław Ptaszek, Jak dostać się do nieba
 • Janina Radomska, Chlib powojenny

POEZJA

 • Natalia Borowska, Krzysztof Kokot, Barbara Kołacz, Anna Korolewska, Zygmunt Królak, Wanda Łomnicka-Dulak, Ewa Musiorska, Jan Myjak-Myjkowski, Teodora Maria Pikuła

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Krzysztof Snarski, Religijność na pograniczach według Magdaleny Zowczak
 • Alicja Mironiuk-Nikolska, Wielkopolscy twórcy ludowi
 • Mirosław Majewski, Kolędowanie huculskie w opracowaniu Justyny
  Cząstki-Kłapyty
 • Katarzyna Kraczoń, Między Hańskiem a Włodawą – kultura tradycyjna wschodniego
  pogranicza

INFORMACJE

 • 41. doroczna edycja najważniejszego w Polsce wyróżnienia dla twórców, badaczy
  i popularyzatorów kultury ludowej – Nagroda im. Oskara Kolberga
 • XLIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka. Protokół z posiedzenia jury
 • Katarzyna Kraczoń, Powrót do tradycji – wystawa grupy krakowskich
  koronczarek
 • Piotr Dorosz, Dziedzictwo fonografi czne polskiej muzyki tradycyjnej – stan, digitalizacja,
  udostępnianie
 • Magdalena Kwiecińska, Katarzyna Sadowska-Mazur, Dobre praktyki w ochronie
  niematerialnego dziedzictwa kulturowego według konwencji UNESCO z 2003 roku –
  spotkanie warsztatowe w Zakopanem
 • Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV/UNESCO w nowej
  kadencji 2015–2019
 • Karolina Dziubata, Marta Machowska, II Seminarium na temat strojów ludowych
  i rękodzieła (Wrocław, 4 grudnia 2015)
 • Agnieszka Kościuk-Jarosz, Jubileuszowa sesja naukowa w Woli Osowińskiej
 • Karolina Dziubata, Piotr Zalewski, Projekt „Rok obrzędowy z Wikipedią”
 • Marta Graban-Butryn, Tam na hori czereszeńka – płyta z łemkowskimi nagraniami
  Romana Reinfussa
 • Krzysztof Reczek, Zabytkowa chałupa w muzealnym wnętrzu – nowa ekspozycja
  Muzeum w Kozienicach
 • Ewa Cudzich, Magdalena Szyndler, XVI Zaduszki Istebniańskie

tworczosc-ludowa-1-2-2016