Nowa książka o Bojkowszczyźnie

Na rynku księgarskim ukazała się unikatowa publikacja poświęcona dawnej Bojkowszczyźnie Zachodniej.

Publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Magurycz z Nowicy zawiera tłumaczenia siedemnastu różnej objętości (od kilku do kilkudziesięciu stron) artykułów wydrukowanych w przedwojennych ukraińskich czasopismach o tematyce karpackiej, w szczególności w wydawanym w latach 30. w Samborze periodyku o nazwie “Litopys Bojkiwszczyny”.

Bojkowszczyzna, jako region etnograficzny zamieszkany przez ludność Ruską była aktywnie eksplorowana do 1939 roku. Wydarzenia wojenne, kolejne przesiedlenia oraz ustanowienie nowych granic uniemożliwiły kontynuację tych zainteresowań, toteż akcent badaczy zajmujących się kulturą ludów karpackich przeniósł się na Łemkowszczyznę. Zaistniałą w polskiej bibliografii lukę dotyczącą badań nad kulturą Bojków udaje się w pewnym stopniu zagospodarować Towarzystwu Karpackiemu wydającemu półrocznik “Płaj”, oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Inne nieliczne pozycje wydawane w ostatnich latach to materiały z konferencji naukowych, w których tematyka bojkowska figuruje obok łemkowskiej czy huculskiej.

“Stowarzyszenie Magurycz, które w obszarze działania prócz zadań stricte cmentarnych ma również ochronę dziedzictwa niematerialnego mniejszości narodowych oraz doświadczenie wydawnicze postanowiło wypełnić niszę, związaną z ubogą ilością publikacji etnograficznych w języku polskim o Bojkowszczyźnie. Niewątpliwym atutem jest obszerny materiał źródłowy opisujący wierzenia i obrzędy, które już w okresie rejestracji przez autorów w przedstawionym niżej spisie treści miały charakter unikatowy.

W ten sposób “Wybór tekstów etnograficznych o dawnej Bojkowszczyźnie Zachodniej” jest świetną propozycją nie tylko dla regionalistów, miłośników Bieszczadów czy etnologów, ale również dla antropologów kultury zajmujących się wątkami kultury tradycyjnej we współczesnym doświadczaniu rzeczywistości. Innymi słowy jest niewątpliwie bardzo cennym materiałem źródłowym dla polskich badaczy, ponieważ dzisiejsze przedstawianie tradycyjnej kultury Bieszczadów dalekie jest od doskonałości i wynika w dużym stopniu właśnie z braku dostępu w języku polskim do materiałów źródłowych.”

Spis treści
OD WYDAWCY      8
WSTĘP           10
Iwan Błyźniak
ZWYCZAJE ZIELONOŚWIĄTECZNE W BOJKOWSKIEJ MIEJSCOWOŚCI SZTUKIWEC         18
Włodomyr Danyliw
ZWYCZAJE POGRZEBOWE W CARYŃSKIEM W POWIECIE LESKIM    21
Jan Falkowski
Z POGRANICZA BOJKOWSKO-HUCULSKIEGO       22
Ołga Franko
KARPACCY BOJKOWIE I ICH ŻYCIE RODZINNE   27
Włodymyr Kobylnyk
KULTURA MATERIALNA WSI ŻUKOTYN W POWIECIE TURCZAŃSKIM. CZĘŚĆ I   38
Włodymyr Kobylnyk
KULTURA MATERIALNA WSI ŻUKOTYN W POWIECIE TURCZAŃSKIM. CZĘŚĆ II 79
Włodymyr Kobylnyk
KULTURA MATERIALNA WSI ŻUKOTYN W POWIECIE TURCZAŃSKIM. CZĘŚĆ III            128
Iwan Maksymczuk
DOMOWY WYRÓB SŁOMKOWYCH KAPELUSZY W BIŁYCZU DOLISZNIM  157
Iwan Maksymczuk
NACZYNIA DOMOWE I KUCHENNE W STARYM SAMBORZE    159
Jarosław Rudnyckyj
KILKA UWAG DO BADAŃ NAD BOJKOWSKO-NADDNIESTRZAŃSKĄ
GRANICĄ JĘZYKOWĄ     162
Michajło Skoryk
BOJKOWSKIE PISANKI   167
Marija Turianka
ZWYCZAŢE BOJKOWSKIE NA BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK I JORDAN
(TERNAWA WYŻNA, POWIAT TURKA)           180
Mychajło Zubryc’kyj
CHUDE LATA – PRZYCZYNEK DO HISTORII GALICJI W LATACH 1846-1861  185
Mychajło Zubryc’kyj
PAŃSZCZYZNA WE WSI MSZANIEC W XVIII W.     202
Michajło Zynycz
ZWYCZAJE I WIERZENIA NA ANDRZEJA WE WSI ŻUKOTYN
POWIATU TURCZAŃSKIEGO     207
Mychajło Zynycz
ZWYCZAJE POGRZEBOWE WE WSI ŻUKOTYN POWIATU TURCZAŃSKIEGO           211
BIOGRAMY 217
Olga Solarz
BOJKOWSKI DRAMAT NA FOTOGRAFII        220

Tytuł: Wybór Tekstów Etnograficznych o dawnej Bojkowszczyźnie Zachodniej
Redakcja: Olga Solarz
Wydawca: Stowarzyszenie Magurycz
Wydanie: pierwsze, Rok: 2015
Oprawa: twarda
Ilość stron: 224 stron
Format: 17×24 cm
ISBN: 978-83-936561-4-1

o-bojkach-magurycz - Kopia

Źródło: www.kultura.wrotapodkarpackie.pl / Stowarzyszenie Magurycz