Najpiękniejsze szopki krakowskie w Pałacu Krzysztofory

Dzisiaj, 3 grudnia 2015 r. u stóp pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie pojawią się wyjątkowi twórcy ze swoimi wyjątkowymi dziełami. Jak co roku, w pierwszy czwartek grudnia z samego rana pod pomnikiem wieszcza pojawią się szopkarze by zaprezentować licznym miłośnikom krakowskich tradycji swoje szopki podczas 73. Konkursu Szopek Krakowskich.

Od wielu lat do rywalizacji o nagrody przystępują nie tylko dorośli i doświadczeni szopkarze, ale również dzieci z krakowskich i podkrakowskich przedszkoli i szkół podstawowych oraz podopieczni zakładów opiekuńczo-leczniczych.Wstępny przegląd szopek i wydawanie numerów konkursowych potrwa od godz. 10.00 do godz. 12.00. Gdy wybrzmi hejnał z wieży Mariackiej, szopkarze uformują uroczysty korowód i podążając za krakowiakiem z kolędniczą gwiazdą, wkroczą kolejno na estradę, by ponownie zaprezentować swe

Po prezentacji szopki zostaną przeniesione do sal wystawowych Pałacu Krzysztofory, gdzie kilka godzin później rozpoczną się obrady jury konkursu. Każda szopka poddana zostanie ocenie według utrwalonych tradycją kryteriów (dekoracyjność, kolorystyka, figurki, architektura, elementy ruchome, tradycyjność, nowatorstwo i ogólne wrażenie artystyczne). Autorom najpiękniejszych szopek zostaną przyznane nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W niedzielę 6 grudnia o godzinie 12.00 w Sali Miedzianej w Pałacu Krzysztofory dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa uroczyście ogłosi wyniki konkursu, wręczy laureatom dyplomy i otworzy pokonkursową wystawę.

* * *

Szopka krakowska jest wyjątkowa. Bajkowe połączenie architektonicznych detali, których pierwowzorem są krakowskie zabytki, budzi powszechny podziw i zachwyt. Zapraszamy na wystawę szopek krakowskich.

W historycznej stolicy Polski, Krakowie – mieście z bogatą tradycją, pełnym zabytków – zrodził się fenomen szopki krakowskiej. Nigdzie indziej na świecie nie powstają tak niezwykłe budowle upamiętniające narodzenie Chrystusa. Taka forma szopki wykształciła się w XIX w., a rozpropagowana w XX w. i do dziś kultywowana, stała się wzorem dla współczesnych. Wykonywane są specjalnie na „Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską”, organizowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Ich twórcami są amatorzy, zarówno dorośli, jak i dzieci.

Tradycyjna szopka krakowska, która powstała pod koniec XIX w., była przenośnym teatrzykiem kukiełkowym, z muzyką i specjalnie pisanymi tekstami. Z czasem scenki odgrywane przez amatorów zostały zastąpione figurkami poruszanymi mechanicznie. Są one wyrzeźbione lub ulepione z modeliny czy gipsu. Ukazują sceny rodzajowe odwołujące się do legend krakowskich, wydarzeń historycznych.

Tradycyjnie szopki upamiętniają narodzenie Chrystusa, dlatego w każdej z nich znajdujemy całą Świętą Rodzinę: figurki Dzieciątka, Marii i Józefa. Najczęściej towarzyszą im aniołowie, Trzej Królowie, pasterze i zwierzęta. Krakowskie szopki prezentują dodatkowo sceny z postaciami historycznymi (królami, bohaterami narodowymi, zasłużonymi i wielkimi Polakami) oraz legendarnymi (np. Trębaczem, Panem Twardowskim). Ulubioną przez szopkarzy postacią jest  Lajkonik, w niektórych szopkach umieszcza się postaci w tradycyjnych strojach ludowych: krakowskich i góralskich, a także znane osobistości współczesne np. Lecha Wałęsę, czy papieża Jana Pawła II.

Szopki te noszą nazwę krakowskich, gdyż prezentują architekturę najważniejszych, najbardziej interesujących i najpiękniejszych zabytków miasta. Wszystkie szopki zwyczajowo posiadają wieże – zazwyczaj wzorowane na wieży wyższej kościoła Mariackiego zwieńczonej koroną (często w jej oknie widoczny jest Trębacz odgrywający hejnał) lub na wieżach katedry na Wawelu czy wieży Ratuszowej. Uzupełnieniem wież są elementy Zamku Królewskiego na Wawelu, stojących na środku Rynku Głównego Sukiennic (historycznego centrum handlowego) czy też zachowanych budowli obronnych: okrągłej fortecy – Barbakanu – i jedynej zachowanej z siedmiu istniejących niegdyś bram wjazdowych do miasta – Bramy Floriańskiej.

Pokonkursową wystawę szopek krakowskich będzie można oglądać w Pałacu Krzysztofory od 7 grudnia 2015 r. do 28 lutego 2016 r. niedziela – czwartek 9.00-18.00

Ceny biletów na wystawę:
normalny: 9 zł
ulgowy: 6 zł
grupowy: 6 zł
grupowy ulgowy: 5 zł
rodzinny: 18 zł
w poniedziałki: 3 zł

Wystawa czynna:
niedziela – czwartek 9.00-18.00
piątek-sobota 9.00-19.00 

Wystawa nieczynna w dniach: 24.12.15, 25.12.15, 01.01.16, 06.01.16,
26 grudnia wystawa czynna do godz. 18.00

31.12 wystawa czynna do godz. 15.00

TESTTT