Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana

Zarząd
Województwa Małopolskiego po uwzględnieniu rekomendacji Kapituły
Nagrody postanowił przyznać w 2012 roku po raz pierwszy Nagrodę
Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei
regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności
artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana otrzymał Zespół Regionalny im. Jana Malinowskiego w Szczawnicy.
Przyznana nagroda jest wyrazem uznania za ponadstuletnią działalność
artystyczną kultywującą folklor górali pienińskich w jego autentycznej
formie.

Ponadto postanowiono przyznać dwa wyróżnienia w ramach Nagrody im. Władysława Orkana w 2012 roku:

Bukowiańskiemu Centrum Kultury „Dom Ludowy” za prowadzenie szerokiej działalności kulturalno-oświatowej oraz krzewienie regionalizmu podhalańskiego,

oraz

Ośrodkowi Kultury w Podegrodziu za
całokształt dokonań na rzecz propagowania idei regionalizmu, w tym za
systematyczną i wielowymiarową edukację regionalną, aktywność
artystyczną ukierunkowaną na ochronę niematerialnego dziedzictwa regionu
oraz działalność archiwalno-dokumentacyjną i popularno-naukową.

Uroczystość wręczenia Nagrody im.
Władysława Orkana odbyła się 27 listopada 2012 roku o godz.
14.00 w Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w willi
"Koliba", filii Muzeum Tatrzańskiego.

www.malopolskie.pl

TESTTT