Nagroda Ministra Kultury dla Kapeli ze Wsi i Fundacji Golec

Kapela ze Wsi Warszawa oraz Fundacja Braci Golec to laureaci dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii twórczośc ludowa.

Ceremonia wręczenia nagród, przyznawanych za całokształt działalności, wybitne
osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury, odbyła się 24 września br. w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie.

Ostatni raz nagroda w dziedzinie twórczości ludowej przyznana była w 2008 roku.

Kapela za Wsi Warszawa istnieje od 1997 roku; na jej repertuar składają
się folkowe interpretacje muzyki tradycyjnej.

Fundacja Braci Golec założona w 2003 roku przez liderów
zespołu Golec uOrkiestra – Łukasza Golca i Pawła Golca, ma na celu
upowszechnianie dostępu do kultury. Zajmuje się m.in. dokumentacją
wiedzy na temat strojów ludowych.

Laureaci Dorocznych Nagród Ministra za rok 2012:

Paweł Łysak– teatr
Agata Kulesza, Wojciech Smarzowski– film
Jan „Ptaszyn” Wróblewski – muzyka
Stanisław Barańczak– literatura
Anda Rottenberg– sztuki wizualne
Fundacja Braci Golec, Zespół „Kapela Ze Wsi Warszawa” – twórczość ludowa
Marek Niedźwiecki– upowszechnianie/animacja kultury
Hirek Wrona – kultura w sieci
portal legalnakultura.pl– Doroczna Nagroda Honorowa Ministra
Ewa Demarczyk– Doroczna Nagroda Ministra za całokształt twórczości

Adresatami Nagród są osoby fizyczne działające w sferze kultury m.
in. artyści, twórcy, animatorzy kultury i menedżerowie kultury, których
działalność ma wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Polsce oraz
ochronę kultury i dziedzictwa kulturowego.

Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej
osobie tylko raz. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jedną
nagrodę za to samo osiągnięcie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje Nagrody z
inicjatywy własnej lub na wniosek: instytucji kultury, szkół wyższych,
organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego,
związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych,
jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez MKiDN, Polskiej
Akademii Nauk, kuratorów oświaty oraz środowiska twórczego.

Wystawa poświęcona Dorocznym Nagrodom Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prezentowana jest w warszawskiej Galerii Kordegarda.  Można
na niej obejrzeć wywiady z tegorocznymi laureatami, a także zdjęcia z
uroczystej gali w Arkadach Kubickiego wykonane przez Danutę Matloch. 

Ekspozycja prezentuje również historię Nagrody i sylwetki artystów,
którzy ją odebrali w poprzednich edycjach. Zobaczyć można wręczaną co
roku laureatom statuetkę autorstwa prof. Adama Myjaka. Wystawa w
Kordegardzie jest czynna do 6. października br.

Źódło: www.mkidn.gov.pl