Muzeum Wsi Opolskiej zaprezentuje Ołtarz Stanisława Majewskiego

W bieżącym roku Muzeum Wsi Opolskiej do swojej kolekcji Sztuki Ludowej i Rzemiosła Artystycznego pozyskało jedno z najoryginalniejszych dzieł polskiej sztuki nieprofesjonalnej. Uroczysta prezentacja Ołtarza autorstwa ludowego rzeźbiarza Stanisława Majewskiego odbędzie się 30 września.

Dzieło, które będzie można obejrzeć od godz. 12.00 (budynek administracyjny Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu) w ramach imprezy plenerowej Święto Plonów. Targi miodu zostało wykonane w latach 1973-1976 na zamówienie wybitnego niemieckiego kolekcjonera Ludwiga Zimmerera właściciela największej prywatnej kolekcji polskiej sztuki ludowej w naszym kraju.

W Ołtarzu zostały umieszczone 33 sceny, które łączy wspólny program ikonograficzny, odnoszący się do powstania świata i życia Świętej Rodziny – Marii, Jezusa i Józefa, inspirowany wydarzeniami biblijnymi ze Starego i Nowego Testamentu. Eksponat z rozłożonymi skrzydłami ma 366 cm wysokości, 293 cm szerokości i 75 cm głębokości.

Zakup niezwykłego eksponatu był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Opolskiego. Projekt jest realizowany w ramach PROGRAMU Kolekcje muzealne.

oltarz-swiat-zakryty

Ołtarz – świat zakryty, fot. Muzeum Wsi Opolskie w Opolu

Stanisław Majewski (1922-1986) urodził się w Rembertowie pod Warszawą w rodzinie robotniczej. Skończył 5 klas szkoły powszechnej. Po II wojnie budował Nową Hutę, pracował w PGR-ach na Ziemiach Zachodnich. W 1971 roku osiedlił się z rodziną na stałe w Sternalicach w woj. opolskim, gdzie zatrudnił się do opieki nad zwierzętami w miejscowym pegeerze. W 1973 i 1975 roku wziął udział w konkursach sztuki nieprofesjonalnej, zorganizowanych przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Jego twórczość zalicza się do sztuki nieprofesjonalnej, wywodzącej się z nurtu ludowego. Widoczne w niej są jednocześnie elementy ludowego postrzegania i wartościowania świata, związane z zasłyszanymi tradycyjnymi wierzeniami, opowieściami biblijnymi, jak i osobiste przemyślenia wynikające z jego życiowych doświadczeń.

Największym przedsięwzięciem rzeźbiarskim i wyzwaniem dla Majewskiego stały się monumentalne kompozycje ołtarzowe. Motyw drzewa Majewski symbolicznie przekształcił w krzyż – drzewo żywota, a ulubione ptaki zastąpiły anioły. To najwybitniejsze i najbardziej znaczące prace w dorobku artysty.

Wybitny znawca sztuki nieprofesjonalnej w Polsce Aleksander Jackowski pisał o Majewskim: „Stworzył wiele płaskorzeźb, świetnie zakomponowanych, o ogromnej dynamice. Wyróżniała go na tle innych rzeźbiarzy ekspresja, siła wyrazu. No i tematyka. Z przypadkowych elementów wiedzy, legend, apokryfów
stworzył swój obraz świata. Szukał tajemnicy istnienia, chłonny i nieufny zarazem. /…/ Majewski rzeźbił, ponieważ tylko w ten sposób mógł przekazać swoje odczucia. Swój zachwyt i przerażenie”.

Prace Stanisława Majewskiego znajdują się w najważniejszych kolekcjach muzealnych sztuki nieprofesjonalnej w Polsce (Warszawa, Wrocław, Kraków, Opole, Bytom, Katowice, Toruń, Częstochowa) oraz licznych kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą (Ludwig Zimmerer, Leszek Macak, Marian Pokropek).

Stanisław Majewski, fot. z archiwum Muzeum Wsi Oopolskiej

Stanisław Majewski, fot. z archiwum Muzeum Wsi Oopolskiej

Tekst na podstawie Broszury informacyjnej – Ołtarz Stanisława Majewskiego (Bożena Olszewska, Alicja Mironiuk-Nikolska, Bogdan Jasiński)

* Zdjęcie na górze: Ołtarz – świat odkryty, fot. Muzeum Wsi Opolskie w Opolu

Źródło: Muzeum Wsi Opolskie w Opolu