Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości dla Członków Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Członkowie Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego zostali uhonorowani Medalami Stulecia Odzyskania Niepodległości. Odznaczenia wręczył sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Jarosław Sellin.

Rada ds. Niematerialnego dziedzictwa kulturowego działająca przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. opiniuje wnioski na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i do Krajowego rejestru dobrych praktyk, koordynuje także prace nad wnioskami na Listy UNESCO – Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony oraz do Rejestru dobrych praktyk.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymali

Joanna Cicha-Kuczyńska – ekspert w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, koordynuje proces aplikowania na listy UNESCO, działaczka społeczna, aktywizuje społeczności lokalne w zakresie zachowania pamiątek i miejsc, ważnych dla historii lokalnych społeczności;

Prof. Piotr Dahlig – polski muzykolog, etnograf, profesor nauk humanistycznych, autor ponad 100 książek i artykułów, juror wielu konkursów folklorystycznych w Polsce;

Waldemar Majcher – Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych, malarz ludowy, którego prace były prezentowane na ponad 100 wystawach, propagator regionalnej twórczości ludowej, skupiający się na kultywowaniu tradycji przez młode pokolenia;

Michał Malinowski – artysta i twórca Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, aktywnie promuje polską kulturę i dziedzictwo na różnych festiwalach, imprezach, konferencjach i warsztatach w różnych częściach świata;

Dr hab. Katarzyna Smyk – jest założycielką Katedry Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS, autorka koncepcji i realizatorka prac badawczych w Spycimierzu nad tradycją kwietnych dywanów na Boże Ciało, członek rad naukowych wielu instytucji kultury;

Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska – od czasów studenckich badacz terenowy (Polska, Ameryka Południowa, Hiszpania), autorka ekspertyzy „Corrida de toros w Hiszpanii” powstałej na zamówienie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości to pamiątkowe odznaczenie państwowe ustanowione „jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu”

fot. Danuta Matloch / MKiDN