Laureaci XXVII Międzynarodowego Przeglądu Widowisk Kolędniczych „Herody 2009”

Znamy wyniki XXVII Międzynarodowego Przeglądu Widowisk Kolędniczych „Herody 2009”, który odbył się w Węgorzewie w dniach 29-30 stycznia br. Jury konkursu postanowiło przyznać nagrody w czterech kategoriach: obrzędowe grupy kolędnicze, teatralne formy jasełkowe, widowiska współczesne oraz zespoły śpiewacze. W tegorocznym przeglądzie wzieło udział 24 zespoły.

Jury w składzie:

– Kazimierz Tarasiewicz – teatrolog
– ks. Piotr Mazurek SDS – proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza w Węgorzewie
– Izabela Szmuc – etnograf z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Po obejrzeniu i wysłuchaniu w dniach 29 – 30. 01. 2009 r. 24 zespołów prezentujących różne formy sceniczne nawiązujące do tradycyjnych obrzędów i
widowisk kolędniczych okresu Bożego Narodzenia, postanowiło przyznać:

I. w kategorii obrzędowych grup kolędniczych

– nagrodę dla Klebarskiej Grupy Teatralnej z Ośrodka Inicjatyw
Kulturalnych przy Sanktuarium Świętego Krzyża w Klebarku Wielkim za przywołanie na scenie warmińskiej tradycji kolędniczej „Rogole”, umiejętne
wykorzystanie gwary i doskonałą oprawę muzyczną

– nagrodę dla zespołu Zielona Dąbrowa z Nowej Wsi Ełckiej za obrzęd kolędniczy z terenów Podlasia „Chodzenie z gwiazdą”,
w szczególności za przywołanie archaicznego repertuaru kolędniczego a także za dobrze przygotowane kostiumy

– nagrodę dla zespołu „Sużanianka” z Sużan (Litwa) za zaprezentowanie tradycyjnego obrzędu „Chodzenie z kozą”, za barwność
postaci, doskonałe kostiumy oraz dobre przygotowanie wokalne

– nagrodę dla zespołu „Jarzębina” z Centrum Kultury w Stradunach za obrzęd kolędniczy z regionu augustowskiego „Chodzenia z
gwiazdą”, w szczególności za repertuar tradycyjnych kolęd życzących

– nagrodę dla zespołu „Łomżyniacy” z Łomży za tradycyjny kurpiowski repertuar kolędowy, dobrą
oprawę muzyczną i rekwizyty kolędnicze

II. w kategorii teatralnych form jasełkowych

– nagrodę dla zespołu „Jasełkowy teatrzyk” z Zespołu Szkół Samorządowych z Augustowie za oprawę muzyczna widowiska, za
dobrą grę młodych aktorów, ciekawe kostiumy i scenografię

– nagrodę dla zespołu „Budzewiaki” z Budzewa za ciekawe rozwiązanie scenograficzne i dopracowane
scenicznie prowadzenie akcji widowiska

– nagrodę z zespołu „Koguciki” z Przedszkola
Samorządowego im. Misia Uszatka w Węgorzewie za ciekawą oprawę scenograficzną i bardzo ładne kolędy

– nagrodę dla Zespołu z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim za ogromne zaangażowanie i ciekawe
widowisko lalkowe

III. w kategorii widowisk współczesnych

– nagrodę dla zespołu „TO MY” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie za całokształt widowiska,
a szczególnie oprawę wokalną i pantomimiczną

– nagrody dla zespołu „Koło Żywego Słowa” przy Gimnazjum w Orzyszu za dobrą grę aktorów, kostiumy
i ciekawy pomysł sparodiowania piekła i nieba

– nagrodę dla zespołu „Perełka” z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej za zaangażowanie aktorów i nowatorski pomysł
widowiska

IV. w kategorii zespołów śpiewaczych

– nagrody dla zespołu „Zaciszuki” z Węgorzewa za nostalgiczny wieczór wspomnień z
repertuarem dawnych kolęd i regionalnej poezji Wileńszczyzny

– nagrody dla zespołu „Absolwent” z Buder za piękny koncert kolęd polskich i ukraińskich

Jury doceniając wysiłek instruktorów i aktorów wszystkich oglądanych grup teatralnych, zwraca uwagę na tendencję odbiegania w doborze repertuaru od
tradycyjnych form obrzędów kolędowych i przedstawień jasełkowych. Wprowadza się nowe motywy współczesne, które choć ciekawe, jednak odbiegają od
zasadniczego celu przeglądu.

Jury proponuje w tym względzie konsultacje z Muzeum Kultury Ludowej.
Równocześnie widać duże zaangażowanie dzieci i młodzieży, dobre przygotowanie aktorskie i dopracowanie kostiumów i rekwizytów. Nagrody są symboliczną
formą wyróżnienia najlepszych inscenizacji.

Jury dziękuje Związkowi Gmin Warmińsko – Mazurskich za ufundowanie nagród.

KulturaLudowa.pl sprawowała patrona medialny nad Przeglądem