Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka odebrali nagrody

12 grudnia 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu, członkowie Zarządu Głównego i Rady Naukowej STL, wicedyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, przedstawiciele lubelskich instytucji kultury, a także rodziny i przyjaciele nagrodzonych literatów.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez wiceprezesa Zarządu Głównego STL Ryszarda Rabeszkę. Następnie zebrani mogli obejrzeć krótki film Z pola, który przybliżył postać patrona konkursu – Jana Pocka oraz ideę organizowanego od niespełna pięćdziesięciu lat Konkursu.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie nagród laureatom. W tegorocznej edycji wszyscy nagrodzeni poeci i pisarze otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każdy otrzymał również wydawnictwo pokonkursowe Chodzę o świcie po srebrnych polach, w którym zamieszczono nagrodzone utwory.

konkurs-jana-pocka-2019_fot-Pawel-Onochin_STL_3

fot. Paweł Onochin / STL

Podczas uroczystości wręczono także nagrodą specjalną przyznaną, na wniosek Stowarzyszenia Twórców Ludowych, przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Pani Wandzie Łomnickiej Dulak za całokształt twórczości literackiej, w tym także wielokrotny udział w Konkursie, w którym poetka wielokrotnie zdobywała nagrody i wyróżnienia.

konkurs-jana-pocka-2019_fot-Pawel-Onochin_STL_2

fot. Paweł Onochin / STL

konkurs-jana-pocka-2019_fot-Pawel-Onochin_STL_4

fot. Paweł Onochin / STL

Na zakończenie laureaci mogli osobiście zaprezentować zebranej publiczności swoje utwory, co spotkało się z ogromnym uznaniem słuchaczy. Dalsze rozmowy i wymiana doświadczeń przebiegały w kuluarach. Całe spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

konkurs-jana-pocka-2019_fot-Pawel-Onochin_STL_5

fot. Paweł Onochin / STL

konkurs-jana-pocka-2019_fot-Pawel-Onochin_STL_6

fot. Paweł Onochin / STL

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka organizowany jest od 1972 roku przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. To najstarszy konkurs literacki poświęcony twórczości ludowej. Jest on adresowany do pisarzy i poetów zrzeszonych, jak i nie zrzeszonych w STL. Popularność konkursu i stale rosnąca liczba uczestników sprzyja określaniu i dokumentowaniu zjawisk współczesnego pisarstwa ludowego, a także umożliwia rozpoznawanie tendencji rozwojowych (w tym innowacji gatunkowych) literatury ludowej. Teksty laureatów publikowane są na łamach kwartalnika „Twórczość Ludowa” oraz w specjalnej serii wydawnictw pokonkursowych.

Tekst: Katarzyna Kraczoń

Zapraszamy na specjalną stronę poświęcona Janowi Pockowi i Konkursowi: www.janpocek.pl

* Zdjęcie główne: fot. Paweł Onochin / STL