Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka 2020

W 2020 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogłosił w formule otwartej XLIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. Na konkurs nadesłano 78 zestawów poetyckich i 53 prozatorskie.

W dniu 26 października 2020 roku w Lublinie jury obradujące w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosienkowska-Ciota, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz konkursu), dr Donat Niewiadomski (przewodniczący jury) I nagrodę w dziedzinie poezji przyznało Markowi Mioduszewskiemu („Łąka”) za zestaw wierszy z uznaniem za twórcze nawiązanie do konwencji poetyki różnych gatunków pieśni ludowej.

Nagrodę II za zestawy wierszy uzyskali Bogdan Nowicki („Kołacz”) i Katarzyna Wiktoria Polak („Oliwia”) oraz Anna Piliszewska („Deszcz”) za wiersze Biały Chrystus i Skarga.

Nagrodą III uhonorowano: Małgorzatę Borzeszkowską („Teremiski”), Floriannę Kiszczak („Brzoza”), Annę Marię Kobylińską („Kłos”) za wiersze Wiatrak i Strzecharz, Urszulę Krajewską-Szeligowską („Uwertura”), Irenę Wandę Niedzielko („Wilga”), Mariolę Węgrzyn-Myćkę („Marika”) i Edytę Wysocką („Wilga1”).

Wyróżnienia w poezji otrzymali: Anna Wanda Góra („Anna”), Ewa Jowik („Stokrotka”) za liryki List do mieszczucha i Odlot, Marek Klamczyński („Klon”), Jędrzej Kozak („Ludwisarnia”), Justyna Michniuk („Sonina”) za utwór Epitafium dla Babci, Piotr M. Nowak („Piotr Bis”) za wiersz W słońcu, Jan Stanisław Rutkowski („Joter”), Regina Sobik („Jarzębina1”), Kazimierz Surzyn („Feliks 2020”), Marek Szewczyk („Katania”) oraz Teresa Teter („Katarzyna Czas”).

Nagrodę specjalną za wiersz Narodziny białego pielgrzyma – poświęcony Janowi Pawłowi II w 100-lecie urodzin – przyznano Annie Piliszewskiej („Deszcz”).

W prozie I nagrodę przyznano Stanisławowi Ptaszkowi („Kurcobel”) za opowieść wierzeniową Krzywoprzysięzca.

Laureatami II nagrody zostali: Elżbieta Maria Grymel („Juka”), Waleria Prochownik („Jarzębina”) za utwór Matka Bosko Halno, Jakub Skałka („Krasomówca”) oraz Elżbieta Wójtowicz („Czeremcha”) za opowieść wierzeniową Jak Grzelok zobocył południco.

Nagrodę III otrzymali: Janina Gonera („Boruska”) za utwory Mgielinka i Opowieść o domidłach, Anna Paterek („Zielona kraina”) i Zofia Przeliorz („Niezapominajka”).

Wyróżnieniami w prozie uhonorowano: Damiana Dawida Nowaka („Srogi smardz”), Jolantę Mulek („Lilak”) oraz Bożenę Tarłowską („Aurora”).

Informujemy, że laureaci I, II i III nagród otrzymają nagrody finansowe. Zostaną one wysłane przekazem pocztowym. Teksty wszystkich laureatów będą opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym, które ukaże się do końca bieżącego roku.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, organizatorzy nie przewidują spotkania podsumowującego tegoroczną edycję Konkursu.

Jury konkursu: Jan Adamowski, Halina Kosienkowska, Katarzyna Kraczoń, Donat Niewiadomski