Kraków. Konkurs i wystawa szopek krakowskich

Jak co roku w pierwszy czwartek grudnia na Rynku Głównym w Krakowie swoje dzieła prezentować będą twórcy szopek. Specjalnie wykonane na konkurs szopki mają różnorodne wymiary od mikroskopijnych do ogromnych, czasami trzymetrowych budowli. Uczestnikami konkursu obok zasłużonych mistrzów (laureatów poprzednich konkursów) są liczne rzesze dzieci i młodzieży.

Szopka krakowska

Szopka krakowska
fot. arch. STL

Jury konkursowe przy ocenie szopek bierze pod uwagę m.in. związek z tradycją i architekturą krakowską oraz jakość i pomysłowość wykonania lalek. Prace podzielone są według wieku autorów na kategorię dziecięcą, młodzieżową i seniorów (powyżej 18 lat) oraz kategorię wielkości (mierzą od 15 cm do prawie 2 m).

Pierwszy konkurs na najpiękniejszą szopkę krakowską odbył się w 1937 r. Tradycja ruchomych szopek sięga jednak XIX w. Wówczas, w sezonie zimowym robotnicy zarabiali na swoje utrzymanie, wytwarzając szopki. Dzisiaj krakowskie szopki znane są na całym świecie.

Autorem wystawienia pierwszej szopki był św. Franciszek, a miało to miejsce w Asyżu w 1223 r. Zwyczaj rozpowszechnił się na całą Europę, jednak w 1783 r. kościół zakazał urządzania przedstawień w kościołach. Od tej pory szopka stała się elementem obrzędowości ludowej. Prezentowano przed Świętą Rodziną sceny ewangeliczne i z życia codziennego. W szopce pojawiali się przedstawiciele różnych stanów i zawodów. Były to postacie nieruchome lub kukiełki przedstawiające aniołów, pasterzy, mędrców, króla Heroda, Żyda, diabła, śmierć – jednak centralne miejsce zawsze zajmowała Święta Rodzina.
Stopniowo szopki wiejskie traciły swoje funkcje teatralne, ale rzeźbiarze ludowi nadal tworzą szopki, czego dowodem jest niniejsza wystawa.

Program:

4 grudnia 2008 (czwartek)

godz 9.00-12.00 – przegląd szopek pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym
godz. 12.00 – przemarsz pochodu szopkarzy do sal ekspozycyjnych w Pałacu Krzysztofory

7 grudnia 2008 (niedziela)

godz. 12.00 – Sala Fontany, Pałac Krzysztofory, Rynek Gł. 35 – uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczanie dyplomów i otwarcie Pokonkursowej Wystawy Szopek Krakowskich

Wystawa czynna:

8 XII 2008 – 15 II 2009
niedziela – czwartek: 9.00-18.00
piątek – sobota: 9.00-19.00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
www.mhk.pl

Źródło: Wrota Małopolski

TESTTT