Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa z nowymi wpisami

Krakowska koronka klockowa, tradycje dudziarskie w Wielkopolsce czy kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie to jedne z 15 zjawisk i tradycji niematerialnego dziedzictwa kulturowego wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Uroczysta gala odbyła się 22 października w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Decyzję wręczyła Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków.

„Nie można mówić o kulturze bez uwzględnienia jej niematerialnego i duchowego wymiaru – tradycji, obrzędów, pieśni, tańców, czy rzemiosła. Wartość tych zjawisk jest nie do przecenienia, ponieważ buduje poczucie tożsamości […] Państwo polskie dokłada wszelkich starań, by wspierać kulturę ludową i jej twórców. Został utworzony Program Mistrz tradycji, który ma za zadanie wspieranie mistrzów, którzy chcą przekazywać swoje umiejętności i wiedzę kolejnym pokoleniom. Ideą tego programu jest wzmocnienie przekazu międzypokoleniowego w społeczności lokalnej” – powiedziała wiceminister kultury Magdalena Gawin.

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Krajowa Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego, która wynika z podpisanej przez Polską Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Krajowa Lista jest spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski. Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności. Obecnie na Liście znajdują się 32 zjawiska. Krajową listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

„Jest to już trzecie tego rodzaju spotkanie. Podczas pierwszej edycji, która odbyła się w 2014 roku, wręczono 5 pierwszych decyzji wpisujących zjawiska  na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W 2016 roku decyzji tych wręczono 12, a dziś będzie ich aż 15, a dodatkowo: pierwszy wpis do Krajowego rejestru dobrych praktyk. Ta rosnąca z gali na galę liczba wpisów jest odzwierciedleniem troski o nasze niematerialne dziedzictwo i dojrzałości w dbaniu o te piękne i wartościowe tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie” – powiedział Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora NID.

Dokumenty odebrali przedstawiciele depozytariuszy następujących zjawisk:

1. Krakowska koronka klockowa
2. Tradycje kulturowe Biskupizny
3. Kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie
4. „TURKI” grodziskie
5. Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej
6. Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce
7. Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej
8. Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce
9. Wyścigi kumoterek
10. Umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania
11. Procesja Bożego Ciała z tradycja kwietnych dywanów w Spycimierzu
12. Gajdy – umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry
13. Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku
14. Plecionkarstwo w Polsce
15. Tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich

Rejestr dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Ponadto, przedstawiciele Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych otrzymali decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie do Rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Krajowy rejestr ma charakter informacyjny. Stanowi formę upowszechniania wiedzy o programach, projektach i działaniach prowadzonych na terenie Polski, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie w rejestrze figuruje już pierwszy wpis. To Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych i ogólnopolski ruch wiejskich amatorskich zespołów teatralnych.

Sejmiki to ogólnopolskie przedsięwzięcie trwające nieprzerwanie od 45 lat. To spotkania mające na celu prezentacje dorobku wiejskich zespołów teatralnych, doskonalenie ich kompetencji, poszerzenie wiedzy o teatrze oraz o kulturze ludowej. Spotkania te odbywają się w formie przeglądów realizowanych na obszarze gmin, powiatów i województw.

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Krajowa Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego, która wynika z podpisanej przez Polską Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Krajowa Lista jest spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski. Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności. Obecnie na Liście znajdują się 32 zjawiska. Krajową listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Rejestr dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Dodatkowo przedstawiciele Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych otrzymają decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie do Rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Krajowy rejestr ma charakter informacyjny. Stanowi formę upowszechniania wiedzy o programach, projektach i działaniach prowadzonych na terenie Polski, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Pierwszym wpisem są właśnie Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych i ogólnopolski ruch wiejskich amatorskich zespołów teatralnych. Sejmiki to ogólnopolskie przedsięwzięcie trwające nieprzerwanie od 45 lat. To spotkania mające na celu prezentację dorobku wiejskich zespołów teatralnych, doskonalenie ich kompetencji, poszerzenie wiedzy o teatrze oraz o kulturze ludowej. Spotkania te odbywają się w formie przeglądów realizowanych na obszarze gmin, powiatów i województw.

Więcej informacji nt. wszystkich wpisów na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego znaleźć można TUTAJ

* Zdjęcie na górze: Uczestnicy III Gali Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, fot. P. Kobek / www.nid.pl

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl / Narodowy Instytut Dziedzictwa (www.nid.pl)