Konferencja naukowa „Pasja. Kultura. Dziedzictwo – niematerialne”

W Józefowie w ramach IX Festiwalu Otwarte Ogrody odbędzie się konferencja naukowa poświęcona niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu regionu. Swoją wiedzą i doświadczeniem w tym temacie podzielą się zarówno przedstawiciele instytucji tworzących system ochrony niematerialnego dziedzictwa, jak i praktycy – autorzy i uczestnicy projektów edukacyjno-kulturalnych.

Celem konferencji jest skierowanie uwagi ku wartościom wynikającym z ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także wymiana doświadczeń służąca poznaniu dobrych praktyk z zakresu edukacji kulturowej.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Konferencja odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, Józefów.

Program konferencji
g. 11.00-15.00

  • Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca Ministra, Departament Ochrony Zabytków MKiDN – Rola i zadania państwa w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz realizacji Konwencji UNESCO 2003.
  • Katarzyna Sadowska-Mazur, Zespół Ochrony Tradycji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie – W jaki sposób każdy z nas może skutecznie chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe, czyli ochrona bez petryfikacji.
  • Aneta Bartnicka – Niematerialne dziedzictwo regionu kołbielskiego.
  • Łukasz Maurycy Stanaszek – Dziedzictwo kulturowe nadwiślańskiego Urzecza.

Dobre praktyki – prezentacja projektów z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

  • Projekt/kampania „Pasja. Kultura. Dziedzictwo” – Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
  • Centrum Edukacji Leśnej – Nadleśnictwo Celestynów
  • Projekt oraz prezentacja mini-wystawy uczniów pn.: „Innowacje w edukacji Polskiej Sztuki Ludowej” – Wioletta Aleksiuk-Kloch, Szkoła podstawowa nr 1. im. Olofa Palmego w Józefowie
  • „Młodzież w służbie tradycji” prezentacja projektów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  • Prezentacja „Przełożenie wzorów etnograficznych na współczesne wzornictwo” – Anna Lea Chojnacka
  • Projekt „Wesele kołbielskie” – Aneta Bartnicka

Wydarzenie otworzy koncert muzyki tradycyjnej z południowo-wschodniego Mazowsza w wykonaniu Kapeli Niwińskich.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wydawnictwami Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz spróbować regionalnego specjału – sójki glinieckiej. Między sesjami jest przewidziana przerwa kawowa.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Patronat medialny KulturaLudowa.pl

* Zdjęcie na górze: Wycinanka kołbielska, wyk. Małgorzata Belkiewicz, fot. www.miastaogrody.pl