Kapela Jana Kmity i Lipców – Muzeum Wsi Radomskiej wydaje płytę

Jest to pierwsza płyta z muzyką, którą wydaje Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Bohaterami wydawnictwa są jedni z najwybitniejszych muzykantów regionu radomskiego: skrzypek Jan Kmita, harmonista Tadeusz Lipiec, barabanista Marian Lipiec oraz śpiewaczki Zofia Kucharczyk i Maria Pęzik.

Artyści pochodzą z tej części Radomskiego, która w ubiegłym wieku wręcz obfitowała w genialnych muzykantów. Jeszcze dziś indywidualności muzyczne mieszkające we wsiach „na północ od Przysuchy” (Radomskie) skupiają na sobie uwagę etnografów, etnomuzykologów oraz niezliczonej rzeszy miłośników tradycyjnej muzyki wiejskiej.Wartość mieszkających w tym regionie osobowości muzycznych polega nie tylko na ich niewątpliwym talencie, ale również a może przede wszystkim na znajomości dawnego repertuaru zarówno instrumentalnego jak i wokalnego. Powstaniu płyty Kapeli Jana Kmity i Lipców przyświecała przede wszystkim idea utrwalenia przynajmniej niewielkiego fragmentu z bogatego wachlarza tradycyjnych melodii, granych i śpiewanych w okolicach miejsc zamieszkania muzykantów: Przystałowic Małych i Wygnanowa – mówi Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej i pomysłodawczyni płyty.

Wydawnictwo powstało również w odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na tradycyjną muzykę Radomskiego w formie płytowej. Materiał muzyczny zamieszczony na płycie odzwierciedla, z konieczności w sposób wybiórczy, przebieg obrzędu weselnego od strony muzycznej. Taki a nie inny „temat przewodni” płyty został podyktowany w głównej mierze wyjątkowo ważną rolą jaką odgrywała muzyka w trakcie tej uroczystości, określając poszczególne jej etapy i decydując o ich przebiegu. Co więcej, życie „zawodowego” muzykanta obracało się zasadniczo właśnie wokół wesel, wpływając tym samym na podstawę granego przez niego repertuaru.

Nagrań dokonano w 2017 roku w studiu nagraniowym metodą na tzw. „setkę”, polegającą na jednoczesnym graniu i śpiewaniu wszystkich członków grupy. Ten rzadki już dzisiaj sposób rejestrowania muzyki został podyktowany próbą uchwycenia niepowtarzalnego klimatu oraz energii, która tworzy się pomiędzy muzykantami podczas wspólnego grania. Zauważalne na płycie drobne niedociągnięcia wynikają z celowego braku ingerencji w warstwę muzyczną wydawnictwa.

Promocja płyty odbędzie się w piątek, 1 grudnia, w zabytkowym Dworze z Brzeziec, znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.

* Zdjęcie na górze: Kapela Jana Kmity i Lipców – CD, fot. Muzeum Wsi Radomskiej