Jarmark Jagielloński w Lublinie 2009

Jarmark Jagiellonski w Lublinie, fot. organizatorzy

Jarmark Jagiellonski w Lublinie
fot. organizatorzy

Odbywający się w dniach 13-16 sierpnia w Lublinie Jarmark Jagielloński to największe po wschodniej stronie Wisły wydarzenie artystyczno-kupieckie. Unikatowy w skali kraju lubelski Jarmark w swojej formule łączy prezentację wyrobów rękodzielniczych i rzemieślniczych twórców tradycyjnych m. in. z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz bogaty program wydarzeń kulturalnych.

W tym roku, tak jak podczas poprzednich dwóch edycji, swoje produkty zaprezentuje ponad 300 wystawców. Nowością będą stoiska z tradycyjną twórczością z Krymu, prezentujące bogatą kulturę Orientu oraz oryginalna huculska ceramika.

Drugim filarem Jarmarku będą wydarzenia kulturalne i artystyczne. Tę część oficjalnie rozpocznie pokaz plenerowego spektaklu "Klątwa" w reżyserii Janusza Opryńskiego na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Następnie Błonia pod Zamkiem zamienią się w miasteczko gier i zabaw staropolskich dla dzieci i całych rodzin. Od czwartku do niedzieli na Placu po Farze będą się odbywały koncerty; w godzinach południowych wystąpią kapele ludowe, a wieczorami gwiazdy muzyki folkowej.

Dwa ostatnie dni Jarmarku to Turniej Rycerski, w którym wezmą udział formacje zbrojne z Polski i zagranicy, zorientowane wokół średniowiecznego grodziska rozstawionego na Błoniach. Turniejowi będą towarzyszyły pokazy ptaków drapieżnych, szyku piechoty XV wiecznej oraz bojowy turniej konny (Xiążęca Drużyna). Przez cały czas trwania Jarmarku w różnych przestrzeniach miasta wystąpią artyści ulicy, kuglarze i happenerzy.

Oddzielny moduł stanowi pokaz gier i zabaw staropolskich. W tym roku w jego ramach odbędą się Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Polski Palanta Sportowego.

Krótko o długiej historii Jarmarków w Lublinie

Pod rządami Jagiellonów Rzeczpospolita przeżywała swój "złoty wiek", a Lublin – jako brama między Wschodem a Zachodem, stał się jedną z pereł Korony. Wtedy właśnie gród nad Bystrzycą obok znaczenia politycznego i gospodarczego już na zawsze zdobył swój niepowtarzalny, wielokulturowy koloryt.

W XV i XVI wieku w Lublinie odbywały się słynne Jarmarki, na których spotykali się kupcy i rzemieślnicy z najodleglejszych stron. Tu, gdzie przecinały się szlaki handlowe biegnące z Węgier na Litwę, z Zachodniej Europy na Ruś i z portów hanzeatyckich do Turcji, kwitło bogate, wielowymiarowe życie ludzi renesansu. Ale Jarmarki nie były tylko i wyłącznie wydarzeniem handlowym. Stanowiły też jedyną okazję do spotkań, wymiany poglądów, doświadczeń wśród rzemieślników i twórców. Lubelski Rynek na czas jarmarku stawał się centrum życia kulturalnego i społecznego królestwa polskiego.

Atrakcje Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie

~ stoiska kupieckie prezentujące tradycyjną twórczość: tkactwo, rzeźba, malarstwo, ceramika, garncarstwo, plastyka obrzędowa, koronkarstwo;

~ warsztaty rzemiosła ludowego: wikliniarstwo, garncarstwo, tkactwo, plastyka obrzędowa oraz warsztaty wytwarzania papieru czerpanego;

~ warsztaty tańca tradycyjnego: oberki, polki, podróżniaki;

~ warsztaty gry na dudach;

~ mistrzowskie pokazy tradycyjnego rękodzieła;

~ Letnia Szkoła Ceramiki Ludowej;

~ średniowieczna drukarnia i mennica średniowieczna (każdy może spróbować

wybić monetę);

~ do spróbowania regionalne potrawy – piróg biłgorajski, piwo kozicowe i miodowe,

oscypki, sękacze;

~ koncerty kapel ludowych m. in. z Polski, Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Węgier;

~ koncerty gwiazd muzyki folkowej – wystąpią m. in. Dacha Bracha (Ukraina), Hollòènek Hungarica (Węgry), Słoma i Przedwietrze, Maćko Korba, Beltaine, Orkiestra Św. Mikołaja;

~ wieczorny krąg bębniarski prowadzony przez Jerzego "Słomę" Słomińskiego, znanego bębniarza i wytwórcę bębnów;

~ plenerowy spektakl "Klątwa" w reżyserii Janusza Opryńskiego na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego;

~ Turniej o Liść ze Srebrnego Drzewa, m.in. turniej "samojeden" i turniej łuczniczy,

pokaz sokolnictwa, walki drużynowe "samoczwór", turniej walki bez zbroi –

blossfechten, inscenizacja bitwy i zdobywanie fortu;

~ Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Polski Palanta Sportowego

~ park polskich gier i zabaw tradycyjnych, indywidualnych i drużynowych;

~ występy kuglarzy i artystów ulicznych;

~ oferta gier i zabaw dla dzieci.

Miejsce

Teren Starego Miasta, Błonie pod Zamkiem, Lublin

Organizator Jarmarku Jagiellońskiego 2009 – Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie

Letnią Szkołę Ceramiki Ludowej zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Lublin.

www.jarmarkjagiellonski.pl

KulturaLudowa.pl sprawuje patronat medialny nad imprezą.

TESTTT