Janów. Podsumowanie XVI konkursu na tkaninę dwuosnowową

Gminny Ośrodek Kulktury, Sportu i Turystyki w Janowie, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, STL Odział w Białymstoku oraz Fundacjia“Cepelia” zapraszają na podsumowanie XVI Konkursu na tkaninę dwuosnowową oraz otwarcie wystawy pokonkursowej “Motyw korowodu weselnego w takninie dwuosnowowej”.
Uroczystość odbędzie się 4 listopada br. o godz.10.00 w Izbie Tkactwa Regionalnego w Janowie. zob. szczegóły