Jadwiga Solińska otrzymała symboliczny tytuł „Królowej Wąsosza”

Jadwiga Solińska, artystka ludowa, otrzymała z rąk Czesława Ołdakowskiego, Wójta Gminy Wąsosz, symboliczny tytuł „Królowej Wąsosza”.

Na uroczystość, która odbyła się  12 czerwca przybyli Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański oraz Wiceprzewodniczący Mieczysław Bagiński, a także reprezentująca Marszałka Województwa Podlaskiego grupa pracowników Departamenty Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP oraz przedstawiciele Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Białostockiego Muzeum Wsi.

Artystka uhonorowana została złotą szarfą z napisem „Królowa Wąsosza” oraz koroną z polnych kwiatów. Specjalnie na tę uroczystość zorganizowano też wystawę prac plastycznych i tomików literackich autorki.

Królowej Jadwidze Solińskiej życzenia składało wiele osób, w tym m.in. jej wieloletni przyjaciel, uznany artysta – literat i śpiewak ludowy Zbigniew Nasiadko, Prezes Związku Literatów Polskich Pani Leonarda Szubzda oraz znany poeta Józef Budziński.

Uroczystość uświetniła premiera filmu „ Jadwiga Solińska – zapisane piórem i pamięcią” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski i dofinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego.

* * *

Jadwiga Solińska (ur. r 1929 r.), wybitna artystka ludowa, wywodzącą się z patriotycznej rodziny chłopskiej. Tworzy od 1944 wielki wpływ na jej twórczość mają doświadczenia zesłania na Syberię. Mieszka w Wąsoszu. Największe sukcesy osiągnęła w plastyce obrzędowej, zdobniczej i twórczości literackiej. Wydała ponad 20 tomów wierszy, opowiadań, wspomnień, opisów tradycji i obrzędów.

Jest wielokrotną laureatką ogólnopolskich konkursów literackich. Została  uhonorowana m.in. Orderem Serca Matkom Wsi, Nagrodami imienia Zygmunta  Glogera i Oskara  Kolberga, Srebrnym Medalem „Gloria Artis”. Od 1988 należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w 2006 została przyjęta do Związku Literatów Polskich, jest też członkiem Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta w Lublinie i Drużyny Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej- Kręgu Seniorów imienia Leona Kaliwody. W październiku 2015 Jadwiga Solińska znalazła się w gronie sześciu laureatów dorocznej nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony  kultury z sezon artystyczny 2014/2015 r.

Źródło: wrotapodlasia.pl