Festiwal Otwarte Zagrody

Tegoroczna II edycja Festiwalu Otwarte Zagrody odbędzie się 19 i 20 września 2010 w podlaskiej Żeszczynce i Rodakach w Małopolsce. Podczas Festiwalu Otwarte Zagrody mieszkańcy otworzą swoje historyczne zagrody, ogródki i warsztaty. Odbędzie się szereg warsztatów poświęconych historycznym technikom budowlanym i rękodziełu.

Podczas Festiwalu mieszkańcy wsi zorganizują kameralne wydarzenia warsztatowe, edukacyjne i kulturalne w swoich prywatnych, historycznych zagrodach. Odbędą się wydarzenia wokół tematyki tradycyjnej kuchni, zbieractwa ziół i owoców leśnych, dawnych zwyczajów związanych z domem, zagrodą i wiejskim ogrodem oraz ginących zawodów.

Organizatorzy do projektu włączają ludzi różnych pokoleń, szczególnie tych najstarszych – ostatnich nosicieli pradawnej wiedzy i tradycji, jak również tych najmłodszych, którzy mają szansę tą wiedzę poprzez dialog ze starszymi ocalić.

W tym roku unikalne warsztaty rzemieślnicze i artystyczne poprowadzi szereg wybitnych specjalistów i osobowości z Rodak, Żeszczynki, Krakowa a nawet Szkocji…

Projekt odbywa sę m.in. pod honorowym patronatem UNESCO, INTBAU, Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczniem Społecznym, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

* * *

Projekt realizowany jest od 2009 roku w ramach Fundacji Dziedzictwo dla Przyszości. Do współpracy zapraszne są wyjątkowe, historyczne wsie, które cechuje odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego, kreatywne podejście do własnego dziedzictwa kulturowego oraz wrażliwość na problemy społeczne. W tym roku projekt realizują 2 miejscowości (Żeszczynka i małopolskie Rodaki). Kolejnych 5 miejscowości chciałoby przyłączyć się w przyszłym roku.

Główne cele projektu to
– aktywizacja mieszkańców wsi położonych daleko od centrów miejskich wokół tematu dziedzictwa /ochrona i rewitalizacja historycznej archiektury wiejskiej /ochrona tradycyjnych rzemiosł
– międzypokoleniowa i między sąsiedzka integracja
– promocja wsi
– wzmocnienie dyskusji o zrównoważonej przyszłości wsi
– powstanie przedsiębiorstw społecznych/rozwój turystyki dziedzictwa /powstanie polskiej marki turystycznej Otwarte Zagrody

Projekt OTWARTE ZAGRODY jest młodszą siostrą projektu Otwarte Ogrody realizowanego na Mazowszu (www.otwarteogrody.pl). Otwarte Ogrody otrzymały w 2010 roku Nagrodę Lidera Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji (www.innowacje2009), w 2009 roku nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przyznaną pod patronatem Ministra Kultury RP i UNESCO jako projekt wybitnie kulturotwórczy i integracyjny.

Szczegółowy program znajduje sie na stronie www.otwartezagrody.org

TESTTT