Festiwal Kody 2017: Kronos Quartet i tradycyjna muzyka weselna z Lubelszczyzny

Podczas 9. Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY będzie miało miejsce wydarzenie na światową skalę: koncert zespołu Kronos Quartet – najbardziej rozpoznawalnego kwartetu smyczkowego XX i XXI w. Zespół wykona nowy program „Wesele Lubelskie” z muzyką Aleksandra Kościówa stworzoną specjalnie na tę okazję.

Obok muzyki współczesnej w programie znajdą się pieśni tradycyjne Lubelszczyzny w wykonaniu Zespołu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej pod kier. Jana Bernada i Moniki Mamińskiej. Projekt realizowany jest w ramach obchodów 700-lecia Lublina.

WESELE LUBELSKIE będzie niespotykaną dotychczas okazją do zaprezentowania w światowym wykonaniu niezwykle zróżnicowanej muzyki tradycyjnej Lubelszczyzny wynikającej głównie z położenia regionu: od wschodu graniczącego z Ukrainą i Białorusią, od zachodu z regionem radomskim i kielecczyzną, od północy z Białostocczyzną, a od południa z Podkarpaciem. Lubelszczyzna jest miejscem kulturowego spotkania Wschodu i Zachodu, katolicyzmu i prawosławia, co od X w. znajduje odzwierciedlenie w sztuce i muzyce tradycyjnej.

W polskiej kulturze obrzęd wesela pełni szczególną rolę, głównie za sprawą dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i powstałego na jego kanwie filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy. Trudno dziś przecenić kulturotwórczą rolę obu dzieł. Projekt WESELE LUBELSKIE ma wszelkie szanse dołączyć do tego kanonu, stając się jednocześnie modelowym przykładem łączenia tradycji z nowoczesnością.

Muzycy z KRONOS QUARTET od ponad 40 lat, kierując się ogromnym doświadczeniem i intuicją, wyznaczają nowe nurty w światowej kulturze XX i XXI w. Poszukując kluczy do uniwersalnych wartości ukrytych w lokalnych kulturach, dostrzegli oni w tradycji muzycznej Lubelszczyzny wszystko to, co stanowi osnowę kultury człowieka i co jest warte prezentacji odbiorcom na całym świecie.

Światowa premiera projektu „WESELE LUBELSKIE” będzie miała miejsce w Lublinie podczas 9. edycji Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY w dniu 12 maja 2017 r. w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Zobacz pełen program Festiwalu

Patronat medialny nad Festiwalem sprawuje KulturaLudowa.pl

* Zdjęcie na górze: Kronos Quartet, fot. Jay Blakesberg

www.kody-festiwal.pl