Dziedzictwo niematerialne na Ogólnopolskiej Konferencji Kultury

W dniach 18-19 czerwca w Teatrze Polskim w Warszawie odbyło się sympozjum wieńczące projekt Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. W drugim dniu jeden z paneli dyskusyjnych dotyczył ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Kultury jest środowiskowa debata ukierunkowana na wypracowanie propozycji i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań odpowiadających na najbardziej ważkie potrzeby artystów i organizatorów życia artystycznego w Polsce. Na Konferencję składa się cykl 11 sympozjów oraz konferencja podsumowująca.

Podczas konferencji we wrześniu Lublinie (Kultura ludowa) oraz w grudniu w Rzeszowie (Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego – cele i zadania) środowisko osób oddanych polskiemu dziedzictwu zechciało podzielić się ogromną ilością doświadczeń, pomysłów, postulatów, gotowych rozwiązań prawnych, finansowych itd. Wszystkie one zostały wzięte pod uwagę w ciągu kolejnego półrocza prac w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury nad założeniami do ustawy o dziedzictwie, skupiających się na dziedzictwie niematerialnym jako części holistycznie pojmowanego dziedzictwa kulturowego.

Ułożyły się w cztery zakresy:
–    definicje – a więc zrąb pojęć kluczowych dla prac nad budowaniem systemu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które mogą w przyszłości posłużyć do tworzenia słowniczka do ustawy;
–    szczególne miejsce w tym zestawie przypada pojęciu depozytariuszy – czyli wspólnot, grup, jednostek, liderów, twórców zaangażowanych w różny sposób w przetrwanie dziedzictwa niematerialnego;
–    struktura administracyjna systemu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce – wymaga ona głębokiego namysłu w gronie przedstawicieli instytucji kultury (od domów kultury, przez muzea, po biblioteki), organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, władz państwa, zespołów prawnych itd.;
–    narzędzia systemowego finansowego wsparcia działań na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, problemy dotyczące edukacji i dokumentacji.

Niektóre z tych zakresów są na polskim gruncie przepracowane dokładniej, nad innymi trwają dyskusje. „Planujemy skupienie się szczególnie na kształcie struktury administracyjnej systemu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, by każda osoba, instytucja i organizacja znalazły w nim swoje miejsce. Zachęcając do udziału w podsumowaniu Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, pragniemy prosić wszystkich zainteresowanych o włączenie się do tej debaty, ważnej dla dziedzictwa kulturowego, dla przyszłości polskiej kultury i dla wspólnotowej tożsamości Polaków” – czytamy na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Panel zatytułowany „Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego – założenia, definicje, struktura, narzędzia” poprowadziła Katarzyna Smyk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W rozmowie udział wzięli: Sławomir Ratajski – Polski Komitet ds. UNESCO Bartosz Skaldawski – Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Katarzyna Sadowska-Mazur, Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Paneliści zwrócili uwagę na istotne kwestie, m. in. konieczność zapewnienia warunków prawnych, technicznych, administracyjnych i finansowych do rozwoju ośrodków szkolenia w zakresie zarządzania zasobami dziedzictwa oraz przekazywania tego dziedzictwa konlejnym pokoleniom. Bartosz Skaldawski – p.o. Dyrektora NID podkreślał, że “niezbędne jest zbudowanie pozytywnego odbioru dziedzictwa niematerialnego w społeczeństwie, dzięki czemu jego ochrona stanie się prostsza”. Służyć temu mogą programy edukacyjne i promocyjne tworzone w ścisłej współpracy z depozytariuszami dziedzictwa niematerialnego.

Źródło: www.nid.pl

* Zdjęcie na górze: fot. www.nid.pl