Białystok. Janowskie tkaniny dwuosnowowe w Galerii Samorządowej

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wójt Gminy Janów zapraszają 1 lipca do Galerii Samorządowej na wernisaż wystawy "Janowskie tkaniny dwuosnowowe". Prace prezentowane na wystawie są dziełem janowskich twórczyń ludowych i powstały z okazji 300 – lecia Janowa.

Celem wystawy jest zaprezentowanie twórczości wybitnych artystek ludowych z terenu Gminy Janów, wykonujących unikatową techniką – ręcznie, na drewnianych krosnach – przepiękne tkaniny podwójne.

Na wystawie w Galerii Samorządowej Województwa Podlaskiego zaprezentowane zostaną tkaniny dwuosnowowe następujących autorek: Teresy Pryzmont, Danuty Radulskiej, Filomeny Krupowicz, Ludgardy Sieńko, Alicji Kochanowskiej, Heleny Gołko.

Janowskie dywany i makaty powstają z naturalnej przędzy wełnianej lub barwionej. Składają się z dwóch warstw tkaniny o przeciwstawnych kolorach. Warstwy te łączą się ze sobą wzorem oraz bordiurą na zasadzie pozytywu i negatywu. Są to głównie tkaniny tematyczne inspirowane otaczającą przyrodą, życiem wsi, tradycjami i obrzędami np. : "Wesele", "Cztery pory roku", "Pasieka", "Kolędnicy" itp.

Kiedyś tkaniny wykonywane były na zamówienie do kościołów, dworów oraz domów zamożnych chłopów. Przykrywano nimi ołtarze, stoły biesiadne, łóżka, stanowiły element posagu panny młodej. Obecnie pełnią funkcje głównie dekoracyjne.

Tkactwo dwuosnowowe rozwijało się na terenach Gminy Janów prawdopodobnie od połowy XVIII wieku i funkcjonuje tu do dnia dzisiejszego. Stanowi nierozłączny element historii i tradycji, jak też życia współczesnego tych terenów.

Pracownie tkackie udostępniane turystom indywidualnym i grupom zorganizowanym stanowią atrakcję turystyczną przyciągającą miłośników sztuki ludowej.

Tkaczki aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy i województwa biorąc udział w pokazach, spotkaniach edukacyjnych i warsztatowych dla dzieci i młodzieży, w festynach, jarmarkach oraz innych imprezach promujących sztukę ludową w Województwie Podlaskim i na terenie kraju.

Są wśród nich laureatki nagrody im. Oskara Kolberga – najwyższego wyróżnienia dla twórców ludowych – Teresa Pryzmont ( 1994r.), Alicja Kochanowska ( 2002r.), Filomena Krupowicz ( 2007r.). Janowskie twórczynie są stypendystkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, laureatkami wielu konkursów i przeglądów na terenie całego kraju.

Janowskie tkaniny dwuosnowowe można podziwiać w muzeach i galeriach w Polsce i za granicą, m in. w Niemczech, Szwajcarii, Francji, Kanadzie, USA, Australii.

Wernisaż wystawy odbędzie się 1 lipca (czwartek) 2010 r., godz.12.00 w Galerii Samorządowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 1.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

TESTTT