43. edycja Nagrody im. Oskara Kolberga. Zgłoś kandydaturę

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza do nadsyłania wniosków o przyznanie ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga.

Nagroda ustanowiona w 1974 r., w dorocznych edycjach honoruje artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca; wyróżnia twórców kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę; nagradza badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Oskara Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, dokumentują,  opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:
1) plastyki, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca;
2) literatury ludowej;
3) kapel ludowych;
4) zespołów folklorystycznych;
5) badaczy, naukowców, regionalistów, popularyzatorów;
6) nagroda honorowa dla instytucji i osób działających na rzecz kultury ludowej.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Nagrody oraz o wykorzystanie formularzy zamieszczonych na stronie internetowej www.nagrodakolberg.pl/regulamin.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w regulaminie oraz na wcześniejszy termin zakończenia naboru zgłoszeń kandydatur do Nagrody, który upływa w dniu 20 marca 2018 r.

Adres do korespondencji:
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Al. Jana Pawła II / 11, 26-400 Przysucha
Tel. 48 675 22 48
muzeumok@muzeum-radom.pl