35-lecie działalności Zespołu Folklorystycznego „Pogranicze”

10 lipca 2016 r.  w Becejłach swój jubileusz 35-lecia działalności świętował Zespół Folklorystyczny „Pogranicze” z Szypliszk.

Zespół powstał w 1981 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szypliszkach. Przyjął nazwę „Pogranicze”, ponieważ działał i nadal działa we wsiach pogranicznych polsko-litewskich. Reprezentuje folklor muzyczny północnej, historycznej Suwalszczyzny, który od strony repertuarowej oraz praktyki wykonawczej tkwi w obszarze pogranicza kulturowego polsko-litewskiego, charakteryzującego się melodiami i wielogłosem z folklorem muzycznym południowo – zachodniej Litwy. Językowo należy do gwar polskich nie mazurzących, z lekkim, miękkim nadniemeńskim akcentem. W repertuarze Zespołu znajdują się różnorodne pieśni: patriotyczno – historyczne, religijne, obrzędowe, miłosne, pasterskie i in. Szczególnie wyróżniającym się na tym terenie były pieśni żałobne – pogrzebowe zachowujące najbardziej archaiczne składniki tekstowo – melodyczne, piękne pieśni adwentowe, wielkopostne, pastorałki bożonarodzeniowe i pieśni wielkanocne.

Kierownikiem zespołu jest pan Józef Murawski twórca ludowy z gminy Szypliszki, specjalizujący się w dziedzinie folkloru muzycznego, tanecznego i obrzędowości na obszarze kulturowego pogranicza polsko–litewskiego. Jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Józef Murawski od dziecięcych lat interesował się rodzimym folklorem, obrzędowością, zbierał stare pieśni, uczył się śpiewać i tańczyć. Spośród wielu znaczących nagród zespołu należy wymienić: nagrodę zbiorową im. O. Kolberga (1989 r.); I nagrodę na festiwalu w Kazimierzu (1991 r.); nagrodę główną „Taneczny Krąg”  na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie (1995 r.); nagrodę główną „Baszta” na festiwalu w Kazimierzu (2006 r.); wcześniej na festiwalach kazimierskich m. in. dwukrotnie pierwsze nagrody (w latach 1987 i 1991); nagrodę specjalną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi dla kultury polskiej (2007 r.); indywidualną nagrodę im. O. Kolberga przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne zasługi w dziedzinie kultury ludowej (2009 r.). Ponadto 28 maja 2014 r., podczas kadencyjnego ogólnopolskiego zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

fot. Kamil Wasilewski-członek zespołu Pogranicze.

fot. Kamil Wasilewski-członek zespołu Pogranicze

Jubileusz 35 – lecia rozpoczęła  uroczysta Msza Święta odprawiona przez ks. dr Jacka Uchana – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej  oraz ks. proboszcza Antoniego Bałtruszewicza parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach.

Podczas uroczystości jubileuszowych nie zabrakło serdecznych życzeń, miłych wspomnień, prezentów, gromkich śpiewów w wykonaniu zaprzyjaźnionych zespołów tj.:  etnograficzny zespół Sudonia z Kazlu Rudy, Prząśniczki z Kowal Oleckich, Jaćwież z Jeleniewa, Zbigniew Lewicki, Zibutie i Andrzej Pileccy – muzycy z Wilna, Pani Anna Andruszkiewicz i Jezioranki z Wiżajn, Zorniczeńka z Wysokiego, Gozdawa z Dowspudy, Narwianie z Dobrzyniewa Dużego, Rospuda z Filipowa, Zielona Dąbrowa z Nowej Wsi Ełckiej, Stradunianki ze Stradun, Rominczanie z Dubeniniek, Rossijana z Czerniachowska i kapela Gieguże Żedaj z Kalwarii.

W uroczystości  udział wzięli : Poseł na Sejm – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński z małżonką, Poseł na Sejm Bożena Kamińska, Bogdan Dyjuk Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Wójt Gminy Szypliszki Mariusz Grygieńć i Przewodniczący Rady Gminy w Szypliszkach Stanisław Gibowicz.

W imprezie brali udział Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski, Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski i Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach Zbigniew Kleszczewski, którzy przekazali najserdeczniejsze życzenia, gratulacje członkom zespołu, wręczyli statuetkę i kwiaty. Ponadto Starostwo Powiatowe w Suwałkach wsparło finansowo organizację niniejszego jubileuszu.

Dla zainteresowanych odsyłamy na uruchomioną zespołową stronę internetową: www.pogranicze.szypliszki.eu, zawierającą wszechstronne i aktualne informacje o „Pograniczu”.

Foto: Kamil Wasilewski-członek zespołu Pogranicze

Źródło: www.wrotapodlasia.pl