100. numer Pisma Folkowego „Gadki z Chatki”

21. czerwca ukaże się setny numer Pisma Folkowego „Gadki z Chatki”. Data zbiega sie z obchodami Nocy Kupały. Z tej okazji wydawcy przygotowali w Lublinie konferencję naukową nt. „Sobótki” oraz koncert z udziałem Orkiestry św. Mikołaja i zespołu Dron.

„Gadki z Chatki” powstały w środowisku Orkiestry św. Mikołaja w 1996 r. i istnieją do dziś jako jedynne pismo poświęcone zjawisku folku w kraju. Jego założeniem jest popularyzacja muzyki tradycyjnej oraz inspirowanej folklorem wraz z jej kontekstem kulturowym.

W setnym numerze znajdzie się m. in. sonda oceniająca interesujące wydarzenia folkowe w latach 1996 – 2012, najciekawsze wycinki z dotychczasowych 99. numerów "Gadek z Chatki", artykuł Simona Broughtona o polskim folku na tle Europy, rozmowa z prof. Andrzejem Bieńkowskim, artykuł "Sobótka" prof. Jerzego Bartmińskiego i dr Janiny Petery-Górak.

Wydaniu jubileuszowemu towarzyszyć będzie organizowana we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Etnolingwistów UMCS konferencja pt. "Ty, moja sobótko, rzuć płomień w niebiosy – Noc świętojańska w polskim języku i kulturze", która rozpocznie się 21.06. o godzinie 16.00 w "Chatce Żaka".

Refaraty wygłoszą: dr Joanna Szadura, dr Tomasz Rokosz, mgr Agata Bielak, mgr Agnieszka Kulisz i Stefan Bracha.

Po konferencji o 20.00 przed "Chatką Żaka" zapłonie sobótka będąca znakiem rozpoczęcia koncertu. Wystąpi Orkiestra św. Mikołaja i związany z ACK zespół Dron.

Dron to grupa poszukująca wspólnego mianownika pomiędzy muzyką tradycyjną z bardzo odległych od siebie stron świata.

Praktykuje twórczość eksperymentalną, polegającą na zestawianiu obok siebie różnorodnych gatunków: muzyki klezmerskiej, hinduskiej ragi czy aborygeńskich rytmów – oraz odległych brzmieniowo instrumentów tj.: sitar, didgeridoo, flet, santoor kaszmirski czy skrzypce. Po zmroku, na zakończenie, wystąpi widowiskowy i świetny technicznie teatr ognia Sigillum Ignis z Parczewa.

Na koncercie będzie można otrzymać 100. numer pisma oraz numery archiwalne.

"Gadki z Chatki" cechuje wielostronność ujęcia oraz interdyscyplinarność, współwystępowanie materiałów popularnych z tekstami teoretycznymi – taki bowiem profil pisma umożliwia w efekcie przekrojową prezentację nie tylko muzyki, ale także całej kultury i sztuki tradycyjnej oraz inspirowanej folklorem.

Czasopismo stara się też poszerzać krąg publikacji o pokrewne ruchowi folkowemu zjawiska niszowe, np. ekologię, szeroko pojmowaną turystykę i inne niż muzyka dziedziny sztuki inspirowane tradycją, jak choćby modny ostatnio etnodesign.

Pismo powstawało w czasie, gdy wszechobecny dzisiaj internet dopiero się rodził, a o własnych stronach internetowych można było tylko pomarzyć. "Gadki" odgrywały więc dużą rolę jako narzędzie integracji i promocji ruchu folkowego. Obecnie to głównie periodyk opiniotwórczy. "Gadki z Chatki" są również poletkiem doświadczalnym dla młodych dziennikarzy wywodzących się ze środowisk akademickich.

Magazyn obecny jest w internecie w postaci obszernej witryny pod adresem www.gadki.lublin.pl, zawierającej min.: "Ossower – Encyklopedię Polskiego Folku" i archiwum dotychczas wydanych numerów. Wersja papierowa dostępna jest w sieci EMPiK i w prenumeracie.

Noc Świętojańska tradycyjnie organizowana przez Orkiestrę św. Mikołaja szczęśliwie zbiegła się w tym roku z jubileuszem "Gadek z Chatki".

To przedchrześcijańskie święto nie tylko ognia i słońca, ale także wody, księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, obchodzone na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie, bałtyckie, germańskie i celtyckie, a także przez część narodów wywodzących się z ludów ugrofińskich, świętowano w czas letniego przesilenia. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa zwyczaje sobótkowe kultywowane były w wigilię św. Jana (23.06.).