V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych rozstrzygnięty

W konkursie wzięło udział 38 uczestników zgłaszając 144 różnorodne instrumenty i narzędzia muzyczne. Wśród twórców znaleźli się zarówno doświadczeni mistrzowie jak i ich uczniowie.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu we współpracy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz we współpracy organizacyjnej Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz Stowarzyszenia Twórców Ludowych Zarząd Główny w Lublinie.

Wcześniejsza czwarta edycja odbyła się w 2005 roku. Jak zauważają pomysłodawcy konkursu to czas aby „na nowo docenić tradycyjne formy, pobudzić budowniczych do kontynuowania ich twórczej aktywności i uaktualnić wiedzę z zakresu instrumentarium całej Polski”. 

„Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło w wyniku szczegółowych oględzin i długich obrad jury. Sprawdzane było zarówno brzmienie instrumentów, jakość wykonania jak i walory estetyczne” – piszą na swojej stronie Organizatorzy.

Do oceny konkursowej przedstawiono zarówno tradycyjne instrumenty ludowe używane do czasów współczesnych, jak i te, które wyszły już z użycia, a znane są wytwórcy z własnej praktyki lub z zachowanego wzorca. Nadesłane prace oceniane były w trzech podstawowych kategoriach: ludowe instrumenty muzyczne, ludowe narzędzia muzyczne, innowacje w ludowym instrumentarium muzycznym.

Jury Konkursu prezentuje zestaw instrumentów Mateusza Raszewskiego, który został uhonorowany nagrodą specjalną (od lewej: dr Aneta Oborny, prof. Piotr Dahlig, prof. Zbigniew Przerembski, prof. Ewa Dahlig-Turek, Piotr Piszczatowski)

Jury Konkursu prezentuje zestaw instrumentów Mateusza Raszewskiego, który został uhonorowany nagrodą specjalną (od lewej: dr Aneta Oborny, prof. Piotr Dahlig, prof. Zbigniew Przerembski, prof. Ewa Dahlig-Turek, Piotr Piszczatowski). Fot. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Posiedzenie jury odbyło się 5 października w siedzibie Muzeum. W Jury zasiedli prof. Ewa Dahlig – Turek (przewodnicząca), prof. Piotr Dahlig, prof. Zbigniew Przerembski, dr Aneta Oborny i Piotr Piszczatowski.

Komisja konkursowa podkreśla, że „szczególne miejsce w tegorocznej edycji konkursu zajęła grupa instrumentów dudowych, w której reprezentowane było 7 typów: dudy wielkopolskie, kozioł biały, kozioł czarny, dudy podhalańskie, dudy żywieckie, gajdy śląskie, sierszeńki”.

Instrumenty, które wzięły udział w konkursie będzie można obejrzeć na wystawie w Muzeum, której wernisaż planowany jest na pierwszą dekadę grudnia 2016 roku.

Laureaci V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów  Muzycznych:

Ludowe instrumenty muzyczne:

Mateusz Raszewski – nagroda specjalna za zestaw instrumentów,
Tomasz Kiciński  – I nagroda za dudy wielkopolskie,
Piotr Majerczyk – I nagroda za dudy podhalańskie,
Zbigniew Wałach – II nagroda za gajdy,
Andrzej Klejzerowicz – III nagroda za zestaw ligaw,
Jerzy Walkusz – III nagroda za zestaw instrumentów kaszubskich,
Szymon Bafia –  III nagroda za dudy podhalańskie,
Piotr Sikora – wyróżnienie za bębenek obręczowy,
Grzegorz Bartnik – wyróżnienie za cymbały rzeszowskie,
Marcin Blachura – wyróżnienie za  dudy żywieckie,
Andrzej Haniaczyk – wyróżnienie za zestaw instrumentów pasterskich,
Stanisław Piwowarczyk – wyróżnienie za zestaw instrumentów pasterskich,
Krzysztof Rospondek – wyróżnienie za bęben osznurowany,
Andrzej i Bartosz Mendlewscy – wyróżnienie za mazanki,
Dominik Brudło – wyróżnienie za kozła czarnego „ślubnego”,
Stanisław Mai – wyróżnienie za kozła białego „weselnego”,
Accrea Accordions – wyróżnienie za harmonię ręczną trzyrzędową na 24 basy,

Ludowe narzędzia muzyczne:

Grażyna i Tadeusz Kruczyńscy – wyróżnienie za zestaw gwizdków i okaryn ceramicznych,
Grzegorz Romańczyk – wyróżnienie za zestaw gwizdków i okaryn ceramicznych,
Anna i Rajmund Kicmanowie – wyróżnienie za zestaw gwizdków i fletów ceramicznych,
Henryk Rokita – wyróżnienie za zestaw gwizdków ceramicznych,
Wiesław Rokita – wyróżnienie za zestaw gwizdków ceramicznych,
Jan Puk – wyróżnienie za zestaw idiofonów,
Krzysztof Siuty „Sęk” – wyróżnienie za zestaw aerofonów.

Innowacje w ludowym instrumentarium muzycznym:

Stanisław Wyżykowski –  nagroda za lirę korbową,
Stanisław Nogaj –nagroda za lirę korbową elektroakustyczną

www.muzeuminstrumentow.pl

* Zdjęcie na górze: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, www.muzeuminstrumentow.pl

Źródło: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, www.muzeuminstrumentow.pl