Polskie skanseny w Internecie

Polskie skanseny w Internecie

Polskie skanseny w Internecie

„Polskie skanseny w Internecie” to projekt edukacyjno-turystyczny przeznaczony dla wszystkich interesujących się tradycją, etnografią, architekturą i sztuką ludową.

Realizowany jest przez Stowarzyszenie Pracownię Etnograficzną z Warszawy.

Celem projektu jest popularyzacja polskiej kultury ludowej i dziedzictwa kulturowego, cyfryzacja zasobów kultury i ich powszechne udostępnianie.

Na łamach strony internetowej www.skanseny.net prezentowane są zarówno muzea na wolnym powietrzu, jak i instytucje prywatne. Znajduje się tam opis 50 placówek muzealnych wraz z informacjami praktycznymi i 2000 fotografii. W odszukaniu poszczególnych materiałów pomagają merytoryczne opisy zdjęć i słowa klucze, dzięki którym łatwo będzie je również odnaleźć poprzez wyszukiwarki internetowe.

Zdjęcia są bezpłatnie udostępniane zainteresowanym osobom i instytucjom w ramach licencji Creative Commons 2.5. System pozyskiwania zdjęć zapewnia kontrolę nad ich wykorzystywaniem, a jednocześnie przestrzeganiem praw autorskich przez osoby wykorzystujące zdjęcia w celach edukacyjnych czy popularyzatorskich.

Na stronie znajduje się również dział „Wydarzenia”, na którym umieszczane są na bieżąco informacje o wszystkich działaniach kulturalnych i edukacyjnych podejmowanych przez polskie muzea na wolnym powietrzu.

Strona będzie również dostępna w języku angielskim, dzięki czemu wiedza na temat polskiego dziedzictwa kulturowego – tradycyjnej architektury drewnianej będzie dostępna także anglojęzycznym użytkownikom Internetu z całego świata.

Zapraszamy na www.skanseny.net

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Orange.

Nasz portal Kulturaludowa.pl objął patronat medialny nad projektem.

TESTTT