Podlaskie: ukazał się album o tradycjach ślubnych Tatarów

Album z fotografiami i opisami tradycji ślubnych polskich Tatarów wydał Muzułmański Związek Religijny RP. Wydawnictwo ukazało się w nakładzie 500 egzemplarzy.

Album pt. Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub jest publikacją w całości poświęconą zwyczajom i tradycji związanej ze ślubem, punktem zwrotnym w życiu człowieka budującym jego tożsamość, a także szerzej punktem kluczowym w życiu wspólnoty.

Album pod redakcją Barbary Pawlic-Miśkiewicz, Anny Mucharskiej, Lilli Świerblewskiej złożony jest z dwóch części. Pierwsza część to opis ceremonii ślubnej zgodnej z tradycją tatarską. Druga część to wybór fotografii ślubnych Tatarów od najstarszych z początku lat 30. XX wieku po zdjęcia z drugiej dekady XXI w. (rok 2012). Zespołowi redakcyjnemu udało się zebrać ponad 200 zdjęć od kilkunastu osób, w albumie zaprezentowanych jest ok. 140 fotografii.

Materiał ikonograficzny stanowi niezwykłe źródło wiedzy o zmieniającej się obyczajowości, stylu, modzie przy niezmiennej dbałości o podstawowe elementy ceremonii.

Układ albumu: Słowo muftiego Tomasz Miśkiewicza (Bierzesz sobie cały świat…), wstęp autorek (Magia fotografii), część merytoryczna prezentująca zasady religii islamu w zakresie ślubu oraz opisy przebiegu ceremonii ślubnej zgodnej z tradycją tatarską (Oddajecie? Oddajemy!), część poglądowa złożona z fotografii ślubnych ułożonych w 12 rozdziałach zatytułowanych: W domu pana młodego, Przygotowanie do ceremonii, Kazanie imama, Kciuki, Zaharemianie, Modlitwa (dua) przed zaślubinami (nikahem), Obrączki, Dua po nikahu, po nałożeniu obrączek, Podpisy młodych, Podpisy świadków, Życzenia po ślubie, Album ślubny, Summary (streszczenie w j. angielskim) oraz spis treści.

Promocja wydawnictwa odbędzie się 22 lutego 2017 r. (środa) o godzinie 18:00 w Muzeum Historycznym w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37.

Książka została wydana dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wydawnictwo dostępne jest na stronie www.bibliotekatatarska.pl

Czytaj więcej na www.dzieje.pl