Łemkowska Watra: Międzypokoleniowe spotkanie Łemków z całego świata

Od 36 lat Łemkowska Watra w Zdyni jest miejscem wspólnej, międzypokoleniowej zabawy, ale także okazją do spotkań oraz dyskusji. Tradycyjnie oficjalnemu otwarciu towarzyszy wspomnienie ofiar deportacji w ramach „Akcji Wisła”.

W imieniu samorządu regionalnego uczestników wydarzenia powitał wicemarszałek Stanisław Sorys. Przedstawiciel władz Małopolski złożył także wiązankę kwiatów w Miejscu Pamięci.

Święto Kultury Łemkowskiej to czas corocznych spotkań: pokoleniowych, rodzinnych, przyjacielskich. Jest przedsięwzięciem kulturalnym o wymiarze transgranicznym, integrującym Łemków rozsianych po całym świecie, a zarazem jedną z największych międzynarodowych artystycznych imprez województwa małopolskiego.

Początek dwudziestego wieku to przede wszystkim brak poczucia poszanowania drugiego człowieka. Wojny światowe i trudne lata powojenne zmuszają do pogłębionej refleksji i odpowiednich działań. Powinniśmy budować pokój, rozumiany nie tylko jako brak działań wojennych, ale jako pewien proces w naszych sercach i umysłach. Mając w świadomości bardzo bolesną i trudną historię musimy patrzeć w przyszłość i mieć na uwadze kwestie rozwoju dobrych relacji pomiędzy mniejszościami, dając szansę kultywowania własnej tradycji, a tym samym budując Unię Europejską opartą na regionalizmie – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys, który w Święcie Kultury Łemkowskiej uczestniczył już po raz dziesiąty.

Łemkowska Watra w Zdyni 2018 / fot. www.malopolska.pl

Łemkowska Watra w Zdyni 2018 / fot. www.malopolska.pl

Wydarzenia Watry, ujęte w trzydniowy program, ukazują szeroki kontekst kulturowy społeczności łemkowskiej, a tym samym etniczne zróżnicowanie dawnych mieszkańców Karpat. Imprezie towarzyszą m.in.: konkurencje sportowe rozgrywane w ramach Łemkowskiej Spartakiady, wybory „Miss Łemkowyny”, Watroczka dla najmłodszych, akcje artystyczne i muzyczne na „Lemko-Street”. Wieczorne koncerty to przede wszystkim występy zespołów muzyki młodzieżowej. Gwiazdami bieżącej edycji byli m.in.: Orkiestra św. Mikołaja, NADIJA, GG HULAJHOROD, Burjan, Stropkoviani, THE UKRAINIAN FOLK oraz Lemko Tower.

Od 1990 roku „Łemkowską Watrę” organizuje Zjednoczenie Łemków w Zdyni. Jej 36. edycja została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, a przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu finansowym m.in. Województwa Małopolskiego.

* Zdjęcie na górze: Łemkowska Watra w Zdyni 2018 / fot. www.malopolska.pl

Źródło: Agenda UMWM w Nowym Sączu