Konkursy Muzeum Wsi Opolskiej: „Majówka w skansenie. Mistrz – uczeń 2009” oraz „Zabytkowa Architektura Wiejska Śląska Opolskiego”

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do wzięcia udziału w XXIV wojewódzkim konkursie plastycznym: „Majówka w skansenie. Mistrz – uczeń 2009” oraz XIV edycji konkursu fotograficznego „Zabytkowa Architektura Wiejska Śląska Opolskiego”.

XXIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny: „Majówka w skansenie.
Mistrz – uczeń 2009”

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu już po raz XXIV jest organizatorem
wojewódzkiego konkursu plastycznego: „Majówka w skansenie.
Mistrz – uczeń 2009”, adresowanego do dzieci i młodzieży szkolnej z
województwa opolskiego.

Konkurs organizowany jest w okresie od 4 do 28 maja 2009 roku.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Muzeum Wsi Opolskiej w
terminie nieprzekraczalnym do 28 maja 2009 roku wraz z
wypełnioną kartą zgłoszenia oraz dołączonym do niej
oświadczeniem dostępnym w recepcji Muzeum.
Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane.

Celem konkursu
jest między innymi pogłębienie wiedzy o zbiorach Muzeum,
stworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z dobrami kultury,
wyrabianie nawyku obcowania ze zbiorami bądź wybranymi eksponatami,
ale także pobudzenie wyobraźni dzieci i młodzieży, kształtowanie
upodobań estetycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i
stwarzanie warunków do wspólnej pracy artystycznej dzieci oraz
ich opiekunów.

XIV Konkurs fotograficzny „Zabytkowa Architektura Wiejska Śląska Opolskiego”

Muzeum
Wsi Opolskiej wspólnie z PTTK Oddział Opole oraz Opolskim Oddziałem
ZPAF ogłasza XIV edycję konkursu fotograficznego „Zabytkowa
Architektura Wiejska Śląska Opolskiego”.

Zachęcamy
uczestników przede wszystkim do udokumentowania przy pomocy fotografii
ginących zabytków wiejskiej architektury na terenie naszego województwa
oraz wartych rozpropagowania przykładów dbałości o nie. Ponadto mile
widziane będą próby pokazania, jak funkcjonują tradycyjne formy
architektoniczne we współczesnej, coraz bardziej zunifikowanej
wiejskiej zabudowie i jak w sposób twórczy można połączyć tradycję z
nowoczesnością.

Twórcy
nagrodzonych prac otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe, a najlepsze
prace (w tym wszystkie nagrodzone) zaprezentowane zostaną na specjalnej
wystawie pokonkursowej.
Regulamin Konkursu oraz kartę zgłoszeniową można pobrać w następujących
miejscach:

* osobiście w siedzibach:
– Muzeum Wsi Opolskiej, ul. Wrocławska 174
– Opolskiego Oddziału PTTK, ul. Krakowska15/17

* za pośrednictwem internetu na stronach:
– http://www.muzeumwsiopolskiej.pl
– http://www.opole.pttk.pl
– http://www.zpaf.po.opole.pl

Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2009 roku.

Szczegóły oraz regulaminy konkursów: www.muzeumwsiopolskiej.pl

TESTTT