Jarmark na Jana w Białymstoku

Jarmark na Jana promujący bogate tradycje sztuki i rękodzieła ludowego odbędzie się w niedziele 21 czerwca 2009 r. w godz. 9.00-17.00 na reaktywowanym Rynku wokół białostockiego Ratusza.

Imprezę przygotowuje już po raz siedemnasty Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego i Stowarzyszenie Twórców Ludowych pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku. Organizowany przez Muzeum Jarmark jest kontynuacją targów zapoczątkowanych przez hetmana Jana Klemensa Branickiego. W tym roku mija 260 lat do nadania przywileju królewskiego na organizacje Jarmarku Świętojańskiego w Białymstoku.

Jarmark na Jana rozrasta się z każdym rokiem. Wśród ponad stu zaproszonych na imprezę rękodzielników nie zabraknie też działających jeszcze licznie na Podlasiu twórców innych specjalności: garncarzy z ceramiką siwą z Czarnej Wsi Kościelnej, tkaczek z oryginalnymi tkaniami dwuosnowowymi z Janowa, kowali, bednarzy, sitarzy, łyżkarzy, plecionkarzy, rzeźbiarzy ze świątkami i rzeźbionymi, drewnianymi ptaszkami.

Na stoiskach rozstawionych na Rynku można będzie kupić wyroby koronczarek i hafciarek.

W tym roku na białostockim Rynku gościć będziemy garncarzy Pawłowa oraz z kieleckiego Rędocina i jak zwykle twórców z Kurpi, Mazur, Warmii, Litwy oraz Białorusi.

Od kilku lat jarmark stał się miejscem promocji nie tylko sztuki ludowej Podlasia, ale i tradycyjnie wytwarzanych produktów spożywczych lokalnych producentów. W tym roku zaprezentują oni m.in. chleby wypiekane według tradycyjnych receptur, miody z podlaskich pasiek i odpustowe obwarzanki, sery korycińskie, ogórki narwiańskie, piwo kozicowe, kwas chlebowy, swojskie wędliny z Podlasia i Litwy.

Jarmark uświetnią także występy kapel i teatrów ludowych. W tym roku specjalnie na Jarmark do Białegostoku przyjadą teatry dell’arte z Rosji i Włoch, Kataryniarz Warszawski oraz kapele z Suwalszczyzny, Podhala, Kurpi, Podlasia, Litwy i Ukrainy. Występy teatrów ulicznych odbędą się o godz.: 11.00, 12.00, 13.00, 15.00.

Ponadto podczas Jarmarku będą bite okolicznościowe żetony jarmarkowe. Tłoczony będzie drzeworyt z okolicznościowymi grafikami, a także prezentowane będą dawne miary i wagi używane od 260 lat do celów handlowych.

Na Rynku udostępniona zostanie także wystawa plenerowa prezentująca tradycje targowe na Rybnym i Siennym Rynku .

O godzinie 12.00, po hejnale z wieży ratuszowej, odczytany zostanie przywilej nadania praw miejskich.

TESTTT