Dziedzictwo i nowoczesność. Ochrona wiedzy tradycyjnej w Polsce i na świecie

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pt.: "Dziedzictwo i nowoczesność. Ochrona wiedzy tradycyjnej w Polsce i na świecie", która odbędzie się 15 kwietnia 2011 roku w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

Konferencja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światową Organizację Własności Intelektualnej pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska.

Wiedza tradycyjna oraz folklor, jako dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie, wpisują się w historię lokalną określając tożsamość kulturową danej społeczności.

Osiągnięcia często wypracowywane przez pokolenia zyskują dziś nowe znaczenie – są wykorzystywane komercyjnie np. jako produkty lecznicze, kulinarne lub design oraz różne elementy zdobnicze.

Ich znaczenie dla gospodarki, a jednocześnie wartość niematerialna jaką stanowią dla danej społeczności, pociągają za sobą konieczność ukształtowania systemu ich ochrony.

Celem organizowanej przez Urząd Patentowy RP konferencji jest nie tylko zaprezentowanie aspektów prawnych związanych z ochroną wiedzy tradycyjnej i folkloru, ale również przedstawienie bogatego i wielopłaszczyznowego dorobku Polski w tym zakresie. Dlatego w konferencji wezmą udział liczni producenci działający w oparciu o wiedzę tradycyjną będącą dorobkiem różnych regionów, którzy zaprezentują także swoje produkty.

Zapraszając do udziału w tym interesującym przedsięwzięciu, uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 12 kwietnia br., telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (tel. 22 579 04 50; folklor@uprp.pl).

wiecej.gif Zobacz program konferencji