Wystawa „Papier i drewno”

Muzeum w Łowiczu zaprasza do obejrzenia wystawy „Papier i
drewno” prezentującej współczesne wycinanki i rzeźby wykonane przez
twórców ludowych z regionu łowickiego. Wystawie czynnej do 1 grudnia
towarzyszyć będzie bezpłatny cykl warsztatów z zakresu rzeźbiarstwa i
wycinankarstwa.

Muzeum w
Łowiczu w 2013 raku
realizuje projekt  pt. „Papier i
drewno" poszerzenie kolekcji etnograficznej Muzeum w Łowiczu, współfinansowany ze
środków MKiDN, w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura
ludowa.

Zadanie
zakłada wielokierunkowe działania edukacyjne dotyczące współczesnej sztuki
ludowej skierowane do różnych grup wiekowych, w szczególności do dzieci i
młodzieży.

Główną ideą projektu jest poszerzenie i uzupełnienie kolekcji
etnograficznej Muzeum w
Łowiczu poprzez zakup zabytków z dziedziny rzeźby i
wycinankarstwa.

W
trakcie realizacji projektu zakupiono 82 obiekty współczesnej sztuki ludowej
(58 wycinanek i 24 rzeźby) od twórców ludowych z regionu łowickiego (obecne
powiaty łowicki i skierniewicki) oraz twórców którzy mimo iż, nie mieszkają na
terenie regionu  (Łódź, Zgierz) mają
tutaj swoje korzenie i wykonują tradycyjne rękodzieło.

W
projekcie wzięli udział następujący twórcy:

Rzeźba:

Głuszek Adam, Dąbrowice
Głuszek-Nowicka Agnieszka, Dąbrowice
Głuszek Jacek, Dąbrowice
Fabijański Zbigniew, Białynin Podbór
Świderek Ela, Skierniewice
Kosińska Małgorzata, Zarostów Mały
Byczkowska Stanisława, Łowicz

Wycinanka:

Borkowska
Stefania, Boczki
Ciechańska
Maria, Łódź
Czubak
Krystyna, Nowa Niespusza
Gładka
Grażyna, Zabostów Duży
Kapuścińska
Teresa, Łowicz
Lis
Krystyna, Nowa Niespusza
Lus
Henryka, Łowicz
Miazek
Helena, Błędów
Stachnal
Maria, Łowicz
Stefaniak
Mirosława, Zgierz
Wojda
Danuta, Łowicz
Wojda
Wiesława, Łowicz

Zakupione
do zbiorów Muzeum eksponaty uzupełnią nową wystawę stałą Muzeum w Łowiczu oraz
zostaną zaprezentowane na 2 wystawach czasowych: Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek
5/7 oraz Regionalna
Akademia Twórczej Przedsiębiorczości
, ul.
Piłsudskiego 2, 96-100 Skierniewice

Wystawom
towarzyszyć będzie cykl warsztatów z zakresu rzeźbiarstwa i wycinankarstwa,
adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Warsztaty prowadzone będą
przez twórców zaangażowanych w projekt. Każdy z uczestników będzie mógł
samodzielnie spróbować wykonać wycinankę lub rzeźbę i zabrać ją jako pamiątkę
do domu. Warsztaty zostaną poprzedzone oprowadzeniem grupy po wystawie i wykładem
dotyczącym  współczesnej sztuki regionu
łowickiego.

Terminy
warsztatów:

Muzeum w Łowiczu
(zapisy tel. 46/ 837 39 28 w. 36):

10
listopada (wycinanka) – godz. 12.00
15
listopada (rzeźba) – godz. 10.00
20
listopada (wycinanka) – godz. 10.00
26
listopada (rzeźba) – godz. 10.00

Regionalna
Akademia Twórczej Przedsiębiorczości w Skierniewicach
(tel. 46/ 833 70 93):

10
grudnia (wycinanka) – godz. 11.00
12
grudnia (rzeźba) – godz. 11.00

Ciekawym
elementem projektu jest tez wyprodukowanie rodzinnej gry pamięciowej „Łowickie memory”.
Gra mająca walory promocyjne i edukacyjne prezentuje zakupione do kolekcji
zabytki (umieszczone na tafelkach gry) oraz sylwetki ich autorów (zamieszczone
w broszurze dołączonej do gry). Zdjęcia i projekt graficzny gry wykonał i
opracował znany polski fotografik Janusz Moniatowicz.  

Cele zadania:

Celem
zadania jest promocja regionalnej sztuki, zachęcenie twórców do przekazywania
umiejętności młodszemu pokoleniu, kontynuacji tradycji w dziedzinie
rzeźbiarstwa i wycinankarstwa, poszerzenie wiedzy odbiorców projektu na temat
współczesnej sztuki ludowej i jej twórców.

Dzięki
poszerzeniu kolekcji etnograficznej oraz wyprodukowaniu gry memory wzbogacona
zostanie także oferta edukacyjna, skierowana do najmłodszych odbiorców działań
muzealnych. W najnowszej ofercie edukacyjnej muzeum znajdzie się od listopada
lekcja muzealna, na której dzieci i młodzież będą mogli poszerzyć swoją wiedzę
o dawne i współczesnej sztuce regionu i jej twórcach oraz zagrać w „Łowickie
memory”. Klasa/grupa, która weźmie udział w takiej lekcji otrzyma w prezencie
w.w.grę. 

Odbiorcy zadania:

Przedsięwzięcie
jest skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, do mieszkańców Łowicza
i Skierniewic, mieszkańców powiatów łowickiego i skierniewickiego oraz
wszystkich innych osób odwiedzających Muzeum w Łowiczu czy korzystających
z oferty MCK w Skierniewicach w tym Regionalnej Akademii Twórczej
Przedsiębiorczości.

Opracowała:

Magdalena Bartosiewicz,
kustosz Muzeum w Łowiczu
tel. 46-837 38 28 wew. 36, e-mail:
etnografia@muzeumlowicz.pl

TESTTT