Wola Osowińska. Młodzi będą recytować poezję i prozę ludową

20 marca 2010 r. w Woli Osowińskiej na Lubelszczyźnie odbędzie się XI Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubeskiego i iwojewództw ościennych.
Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca br.

Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego organizaowany jest już po raz jedynasty.

Celem Konkursu jest propagowanie regionalnej literatury ludowej, w tym tradycyjnych anonimowych tekstów ludowych, tekstów wierszowanych
(pieśni, fragmentów teatru ludowego, obrzędów itp.) i prozatorskich (gawędy) oraz współczesnych pisarzy ludowych, którzy opublikowali swe
teksty w prasie literackiej lub wydawnictwach książkowych.

Konkurs ma również zna celu przypomnienie i popularyzację bogactwa gwar obszaru województwa lubelskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego i innych województw.
Recytatorzy będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
– klasy I – III,
– klasy IV – VI,
– gimnazjalna,
– szkoły ponadgimnazjalne.

Repertuar stanowią dwa utwory – utwór poetyckie lub fragmenty prozy:

– utwór poetycki, przekazywany ustnie lub publikowany, może lecz nie musi być gwarowy (można wykorzystać współczesną anonimową poezję ludową,
fragmenty widowisk teatralnych, pieśni, tekstów obrzędowych, np. Życzenia noworoczne, kolędnicze itp.),

– fragment prozy może być tekstem potocznym (gawęda, opowieść wspomnieniowa, baśń, legenda, podanie) zaczerpniętym z przekazu ustnego lub z
literatury publikowanej. Zachęcamy szczególnie do zdobywania tekstów z przekazu ustnego, spisywania/nagrywania opowieści naszych dziadków,
rodziców, sąsiadów.

Organizatorzy zachęcają dyrektorów domów kultury i szkół, instruktorów i nauczycieli do przeprowadzenia eliminacji powiatowych,
miejskich, gminnych i szkolnych. Najlepszych recytatorów należy zgłosić do Finału Konkursu do dnia 5 marca 2010r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej 21-345 Bork.

W przypadku, gdy eliminacje powiatowe nie odbędą się, zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami.

Prezentacje finałowe odbędą się 20 marca 2010 r. o godz. 10.00 w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej.
W trakcie Konkursu odbędą się prezentacje i pokazy ginących zawodów i umiejętności oraz spotkania z twórcami ludowymi.

Informacji na temat przebiegu Konkursu udzielają:
Katarzyna Rzepa – WOK, tel. 081 5324207
Andrzej Kosek – GOK w Woli Osowińskiej, tel. 081 8574195, 081 8574701

Organizatorzy:

Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej
Gminny Ośrodek Kultury Zespół Placówek Oświatowych
Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Zakład Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie

Pobierz: Regulamin Konkursu

TESTTT